Chemická olympiáda

2012/2013

Školské kolo: 
Roman Staňo - II.A - úspešný riešiteľ  
Daniel Ondra    III.A – úspešný riešiteľ

Krajské kolo:         
Roman Staňo - II.A - 2. miesto
 

2011/2012

 A kategória

Školské kolo: 
Viera Michalová  III.A  
Daniel Ondra    II.A – úspešný riešiteľ
  
Krajské kolo:         
Daniel Ondra  II.A – 4. miesto
 
Štátne kolo:
Daniel Ondra
  

B kategória

Školské kolo: 
Roman Staňo  I.A   –  úspešný riešiteľ
Daniel Ondra II.A  – úspešný riešiteľ
Michal Balog II.C  – úspešný riešiteľ
 
Krajské kolo:
Roman Staňo I.A- 1. miesto
Daniel Ondra II.A  – úspešný riešiteľ- 4. miesto
Michal Balog II.C  – úspešný riešiteľ- 8. miesto

C  kategória

Školské kolo:
Roman Staňo I.A - úspešný riešiteľ
Norbert Gašparík I.D - úspešný riešiteľ
Ján Kyjovský I.D -úspešný riešiteľ

Krajské kolo:
Roman Staňo I.A - 1. miesto

 

2010/2011
Daniel Ondra - úspešný riešiteľ krajského kola kat. C
Radovan Lapár - 2. miesto v krajskom kole kat. B
Ulanovský - úspešný riešiteľ krajského kola kat. B

 


2009/2010
Radovan Lapár- 3. miesto v krajskom kole kat.C
Sopatová - úspešná riešiteľka krajského kola kat.C

2008/2009
Sedlák   - 6.miesto v krajskom kole kat.C

2007/2008
Martin Vojtek - 3. miesto v krajskom kole kat. C
Kristína Kičová - 2. miesto v krajskom kole kat. B
Jozef Oravec - 4. miesto v krajskom kole kat. A
Bačo - 7. miesto v krajskom kole kat.C

2006/2007
Martin Lapár - 4. miesto v krajskom kole kat. C
Kristína Kičová - 2. miesto v krajskom kole kat. C
Jozef Oravec - 4. miesto v krajskom kole kat. A
Bačo - 3. miesto v krajskom kole v kat. C

2005/2006
Jozef Oravec - 3. miesto v krajskom kole kat. B
Tomáš Kocák - úspešný riešiteľ v krajskom kole kat. B

2004/2005
Jozef Oravec - 1. miesto v krajskom kole kat. C
Juraj Juhás - úspešný riešiteľ v krajskom kole kat. C
Tomáš Kocák - úspešný riešiteľ v krajskom kole kategórie C
Ján Adamčík - úspešný riešiteľ krajského kola kategória B

2002/2003
Zuzana Ziburová - 4. miesto v krajskom kole kategórie C
Veronika Čoláková - úspešná riešiteľka v krajskom kole kategórie C
Jozef Menda - úspešný riešiteľ krajského kola kategórie C

2000/2001
Ján Elečko - úspešný riešiteľ v krajskom kole kategórie C
Lucia Ondrejčinová - 6. miesto v krajskom kole kategórie C
Jana Raschmanová - 1. miesto v krajskom kole kategórie A

1998/1999
Ján Mazák - 2. miesto v krajskom kole kategórie C
Radovan Bauer - 1. miesto v krajskom kole kategória C

1997/1998
Jozef Varga - úspešný riešiteľ v krajskom kole kategórie C
Jana Raschmanová - 1. miesto v krajskom kole v kategórii C

1994/1995
Martin Walko - 2. miesto v celoštátnej olympiáde a účastník medzinárodnej olympiády v Číne - 2. miesto kategória A

1993/1994
Martin Walko - účastník medzinárodnej olympiády v Nórsku v kategórii B

1992/1993
Jaroslav Rosenberger - účastník medzinárodného kola Perugii - 3. miesto kategória A