Novinky v predmete chémia

05 AUG 2019
Striebro na medzinárodnej chemickej olympiáde - foto

Striebro na medzinárodnej chemickej olympiáde

V dňoch 21.7. až 30.7.2019 sa v Paríži konal 51. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády (IChO). Výprava slovenských študentov dosiahla vskutku historický úspech. Čítajte ďalej

21 MÁJ 2019
Chemická olympiáda kategórie C - foto

Chemická olympiáda kategórie C

Dňa 17.5.2019 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konalo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie C. Táto kategória zavŕšila sériu krajských kôl Chemickej olympiády v tomto školskom roku. Čítajte ďalej

03 MÁJ 2019
Bronz z Mendelejevovej medzinárodnej chemickej olympiády - foto

Bronz z Mendelejevovej medzinárodnej chemickej olympiády

V dňoch 20.-27.4.2019 sa v Petrohrade konal 53. ročník Mendelejevovej medzinárodnej chemickej olympiády. Čítajte ďalej

18 APR 2019
Chemická olympiáda kategória B  - foto

Chemická olympiáda kategória B

Dňa 4.4.2019 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konalo krajské kolo Chemickej olympiády Kategórie B. Snaha našich riešiteľov znova neostala bez výsledku. Čítajte ďalej

13 MAR 2019
Exkurzia v ČOV Kokšov-Bakša  - foto

Exkurzia v ČOV Kokšov-Bakša (foto)

V stredu 13. marca 2019 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili exkurzie v prevádzke čističky odpadových vôd v Kokšove-Bakši.Čítajte ďalej

08 MAR 2019
Celoštátne kolo Chemickej olympiády kategórie A - foto

Celoštátne kolo Chemickej olympiády kategórie A

V dňoch 4. - 6.3.2019 sa v Banskej Štiavnici konalo celoslovenské kolo Chemickej olympiády kategórie A. Naši žiaci aj v 55. ročníku súťaže dosiahli vynikajúce výsledky. Čítajte ďalej

08 FEB 2019
Chemiklání 2019 - foto

Chemiklání 2019

Dňa 8. februára 2019 sa na pôde Univerzity Pardubice konal štvrtý ročník chemickej súťaže tímov Chemiklání. Čítajte ďalej

25 MÁJ 2018
Exkurzia do spaľovne v Kokšove-Bakši - foto

Exkurzia do spaľovne v Kokšove-Bakši

Dňa 25.mája 2018 bola pre žiakov tretieho ročníka, ktorí navštevujú Seminár z chémie organizovaná exkurzia do spaľovne v Kokšove-Bakši, ktorá je jednou z prevádzok firmy Kosit. Čítajte ďalejStaršie >