Novinky v predmete nemecký jazyk

12 FEB 2021
Olympiáda v nemeckom jazyku - foto

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 9.2.2021 sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnili naši dvaja žiaci. Čítajte ďalej

12 FEB 2020
Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku - foto

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 11.02.2020 sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v priestoroch FF UPJŠ v Košiciach. Peter Ridilla zo IV. A obsadil v kategórii 2B druhé miesto a Marína Hluchá z III. C obsadila v kategórii 2B tretie miesto. Ku skvelému výsledku srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

17 JAN 2020
Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku - foto

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 16.1. 2020 sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Marína Hluchá z III.C zvíťazila v kategórii 2B, Peter Ridilla zo IV.A získal v kategórii 2B 2. miesto. Našim úspešným žiakom blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

11 JÚN 2019
Súťaž v písaní krátkych poviedok v nemeckom jazyku - foto

Súťaž v písaní krátkych poviedok v nemeckom jazyku

S potešením sme prijali informáciu o celoslovenskom úspechu našej žiačky Bibiany Hroncovej zo IV.B .Na IX. ročníku prešovskej poviedkovej súťaže s témou "Človek a stroj" obsadila 1. miesto. Usporiadateľom súťaže sú lektoráty Inštitútu germanistiky FF PU v Prešove v spolupráci Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Goetheho inštitútom v Bratislave, Rakúskym kultúrnym fórom Bratislava a Österreichischer Austauschdienst (ÖAD). Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

09 MÁJ 2019
Exkurzia do Berlína 2019 - foto

Exkurzia do Berlína 2019(foto)

Na prelome apríla a mája sa 82 žiakov našej školy zúčastnilo na jazykovo-dejepisno-zemepisnej exkurzii v Berlíne, hlavnom meste Nemecka. Program bol pestrý. Čítajte ďalej

17 APR 2019
Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku - foto

Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dńa 18.3.2019 sa konalo celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovala v kategórii 2C Laura Mačeková, žiačka 4.C a umiestnila sa na 6. mieste. K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme.

14 FEB 2019
Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku - foto

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dńa 14.02.2019 získali naši žiaci v Krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku krásne výsledky. V kategórii 2A získala Marína Hluchá 2. miesto, Alex Blandón 3. miesto. V kategórii 2C získala Laura Mačeková 1. miesto . K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme.

17 JAN 2019
Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku - foto

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

17.1.2019 sa konalo Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, naša žiačka Marína Hluchá z II.C získal 1. miesto v kategórii 2A a náš žiak Alex Blandón z II.A získal 2. miesto v kategórii 2A. K víťazstvu a postupu gratulujeme.Staršie >