Úspechy študentov v predmete informatika2022/2023

Adam Harmanský

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Matej Kozub

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Matej Kozub

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Tomáš Kubrický

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii B.

Tomáš Kubrický

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Tomáš Kubrický

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Vladimír Slanina

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii B.

Vladimír Slanina

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.


2021/2022

Adam Garafa

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Erik Novák

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Lukáš Jacko

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii B.

Matej Kozub

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Matej Kozub

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Matej Kozub

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Matúš Masrna

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Natália Čigašová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Tomáš Kubrický

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Tomáš Kubrický

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii B.

Viliam Geffert

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže SOČ v kategórii odbor informatika.

Viliam Geffert

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže SOČ v kategórii odbor informatika.

Viliam Geffert

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Vladimír Slanina

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Vladimír Slanina

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii B.


2020/2021

Adam Garafa

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Jakub Mičko

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Matej Biroš

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Matej Kozub

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Matej Kozub

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Ihra v kategórii stredné školy.

Matej Kozub

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii B.

Matej Štencel

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Norbert Micheľ

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Norbert Micheľ

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Oszkár Urbán

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Patrik Knižka

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Soňa Sviatková

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Python Cup.

Viliam Geffert

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.


2019/2020

Adam Garafa

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Adam Garafa

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii B.

Adam Garafa

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže PALMA junior.

Adam Zvara

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže Python Cup.

Hugo Halász

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Jonathan Šuk

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Matej Hanus

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Matej Kozub

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii B.

Matej Štencel

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Matej Štencel

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Matej Tarča

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Python Cup.

Matej Tomášek

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Matúš Masrna

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Maximilián Pándy

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže WRO.

Norbert Micheľ

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Norbert Micheľ

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže PALMA junior.

Oliver Čajka

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Oszkár Urbán

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže WRO.

Oszkár Urbán

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Richard Ciglanský

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.


2018/2019

Adam Garafa

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Adam Garafa

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže PALMA junior.

Adam Garafa

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Daniel Breiner

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže Python Cup.

Daniel Sládeček

~ 1. miesto v celosvetovom kole súťaže Python Cup.

Jakub Mandzák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii B.

Ján Lengyel

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Juraj Marcin

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Juraj Marcin

~ 4. miesto v celosvetovom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Juraj Marcin

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Python Cup.

Karol Kováč

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Karol Kováč

~ 4. miesto v celosvetovom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Martin Hrehor

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Martin Hrehor

~ 4. miesto v celosvetovom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Martin Melicher

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Martin Melicher

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Martin Melicher

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Martin Melicher

~ 53. miesto v medzinárodnom kole súťaže Olympiáda v informatike.

Martin Melicher

~ 16. miesto v európskom kole súťaže CEOI - Stredoeurópska olympiáda v informatike.

Martin Melicher

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Matej Hanus

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Matej Hanus

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Matej Hanus

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže PALMA junior.

Matej Hanus

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Matej Štencel

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Matej Štencel

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Norbert Micheľ

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Norbert Micheľ

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Norbert Micheľ

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže PALMA junior.

Norbert Micheľ

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Oliver Čajka

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Oliver Čajka

~ 4. miesto v celosvetovom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Peter Ridilla

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Peter Ridilla

~ 4. miesto v celosvetovom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Richard Ciglanský

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Richard Ciglanský

~ 4. miesto v celosvetovom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.


2017/2018

Juraj Marcin

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT WebDeveloper.

Juraj Marcin

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Karol Kováč

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Katarína Demčáková

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii B.

Martin Hrehor

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Martin Melicher

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Martin Melicher

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Martin Melicher

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Martin Melicher

~ 101. miesto v medzinárodnom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Matej Genči

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Matej Hanus

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Matej Tarča

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže PALMA junior.

Michal Masrna

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Michal Masrna

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže PALMA junior.

Norbert Micheľ

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže PALMA junior.

Norbert Micheľ

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii B.

Patrik Poprocky

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Peter Ridilla

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Land Rover 4x4 in Schools.

Peter Ridilla

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii B.

Radovan Lascsák

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii B.


2016/2017

Juraj Marcin

~ 5. miesto v Krajské kolo kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii B.

Juraj Mičko

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Juraj Mičko

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Juraj Mičko

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Juraj Mičko

~ 11. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Martin Melicher

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Martin Melicher

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Martin Melicher

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Martin Melicher

~ 8. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Matej Genči

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Matej Genči

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Michaela Bobeničová

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii B.

Pavol Drotár

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Pavol Drotár

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Rajmund Hubert Hruška

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Rajmund Hubert Hruška

~ 7. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.


2015/2016

Juraj Mičko

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Juraj Mičko

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Matej Genči

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii B.

Pavol Drotár

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Pavol Drotár

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Pavol Drotár

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Pavol Drotár

~ 21. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Pavol Drotár

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Rajmund Hubert Hruška

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Rajmund Hubert Hruška

~ 21. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.


2014/2015

Jakub Mach

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Jakub Mach

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Jakub Mach

~ 2. miesto v regionálnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Juraj Mičko

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Juraj Mičko

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii B.

Juraj Mičko

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Pavol Drotár

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Pavol Drotár

~ 6. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii B.

Pavol Drotár

~ 3. miesto v regionálnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Peter Kőváry

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Peter Kőváry

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Peter Kőváry

~ 2. miesto v regionálnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Peter Kőváry

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Radoslav Takáč

~ Účasť v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Radoslav Takáč

~ 28. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Radoslav Takáč

~ 21. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Radoslav Takáč

~ 3. miesto v regionálnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Rajmund Hubert Hruška

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii B.

Róbert Schönfeld

~ 15. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Róbert Schönfeld

~ 21. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Róbert Schönfeld

~ 1. miesto v regionálnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Róbert Schönfeld

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.


2013/2014

Ádám Urbán

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže First Lego League.

Ádám Urbán

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup.

Ádám Urbán

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže RoboCup v kategórii Záchranár.

Jakub Dargaj

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Jakub Dargaj

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Jakub Dargaj

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Jakub Mach

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže PALMA junior v kategórii expert.

Juraj Mičko

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže PALMA junior v kategórii expert.

Lukáš Matta

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Junior Internet v kategórii JuniorWEB.

Marko Puza

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Marko Puza

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Matej Kollár

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Junior Internet v kategórii JuniorWeb.

Michal Pándy

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže First Lego League.

Michal Pándy

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup.

Michal Pándy

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže RoboCup v kategórii Záchranár.

Peter Kőváry

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Peter Kőváry

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Peter Kőváry

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Róbert Schönfeld

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Róbert Schönfeld

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Róbert Schönfeld

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Zoltán Hanesz

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže First Lego League.

Zoltán Hanesz

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup.

Zoltán Hanesz

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže RoboCup v kategórii Záchranár.


2012/2013

Dominik Matta

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Miroslav Stankovič

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Miroslav Stankovič

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii A.

Peter Kőváry

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Peter Kőváry

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Peter Kőváry

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii B.

Róbert Schönfeld

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Róbert Schönfeld

~ Účasť v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Róbert Schönfeld

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v informatike v kategórii B.

Tomáš Lörinc

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže SOČ v kategórii odbor informatika.


2011/2012

Alexandra Pistráková

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Ihra v kategórii stredné školy.

Alica Piskorová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Ihra v kategórii stredné školy.

Denis Fedor

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Ihra v kategórii Stredné školy.

Jozef Lami

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Ihra v kategórii stredné školy.

Jozef Lami

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže ProFIIT v kategórii stredné školy.

Jozef Lelič

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Jozef Lelič

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Ihra v kategórii Stredné školy.

Michal Ďurovec

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Michal Ďurovec

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Ihra v kategórii Stredné školy.

Miloslav Homer

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže ProFIIT v kategórii stredné školy.

Miroslav Mašat

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorInternet v kategórii JuniorWeb.

Miroslav Stankovič

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B.

Tibor Engler

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže JuniorInternet v kategórii JuniorWeb.


2010/2011

Jozef Lelič

~ 14. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní.

Jozef Lelič

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže ProFIIT.

Miroslav Stankovič

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže iBobor v kategórii Junior.

Tomáš Babej

~ 12. miesto v celoštátnom kole súťaže Olympiáda v informatike.

Tomáš Babej

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní.

Tomáš Babej

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Palma.

Tomáš Babej

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže ProFIIT.

Viliam Valent

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže iBobor v kategórii Junior.