Pre maturantov

 

Kedy zmaturujete?  

Zmaturujete, ak
1. Ak dostanete z ústnej najhoršie 3 (1,2,3) a z testu viac ako 33% (33% je málo)
2. Ak dostanete z ústnej najhoršie 3 (1,2,3) a zo slohu viac ako 25% (25% je málo)
3. Ak dostanete z ústnej 4,
potom musíte mať napísaný test na viac ako 33% (33% je málo) a SÚČASNE sloh na viac ako 25% (25% je málo). 

Na ústnu maturitu môžete ísť bez ohľadu na výsledky z testu či slohu. 

Všetkým maturantom odporúčame do pozornosti : www.statpedu.sk, kde nájdu potrebné informácie k maturitným skúškam.
Do pozornosti odporúťame predovšetkým materiál Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatäry a Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky slovenský jazyk a literatúra.
Držíme palce!