LITEX

Prvý júnový týždeň sa uskutočnila literárna exkurzia, ktorá má na škole najdlhšiu tradíciu. Zúčastnili sa jej žiaci druhého ročníka.

Prvý deň odchádzalo o 7.00 hod. osemdesiatštyri žiakov autobusmi smerom na Liptovský Mikuláš. Ich prvou zastávkou bolo Múzeum Janka Kráľa, v ktorom je umiestnená nielen pamätná sieň tohto významného štúrovského básnika, ale vystavuje aj fragmenty z dejín Liptova, tematicky sa venuje známej postave ľudovej slovesnosti Jurajovi Jánošíkovi, ktorý tu bol súdený a neďaleko mesta aj popravený. Okrem Janka Kráľa mali žiaci možnosť zoznámiť sa aj s ďalšími literátmi, ktorých život je spätý s Liptovským Mikulášom – Ivanom Stodolom, Jankom Chalupkom a inými. Súčasťou expozície je aj stredoveká mučiareň s dobovými artefaktmi.

Druhou zastávkou v meste bola expozícia spolku Tatrín, miestnosti, kde boli spísané Žiadosti slovenského národa a v ktorých sa pohybovali najvýznamnejšie osobnosti obdobia romantizmu – Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža – vedúce osobnosti revolučných rokov 1848/1849.

Liptov vystriedala Orava so svojou prvou zastávkou – rodným domom Martina Kukučína, významného predstaviteľa prvej vlny slovenského realizmu a autora dvoch diel, ktoré sú v cieľových požiadavkách na vedomosti a zručnosti študentov slovenského jazyka a literatúry. Aj v tomto prípade bola prehliadka spojená s pútavým rozprávaním miestnej sprievodkyne, ktorá zároveň ocenila vynikajúce vedomosti žiakov, ktoré dokázali správnymi odpoveďami na jej otázky.

Po obedňajšej prestávke nasledovalo Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a návšteva cintorína, na ktorom našiel večný odpočinok tento najväčší slovenský básnik spolu s ďalšími významnými spisovateľmi Oravy.
Poslednou expozíciou počas prvého dňa bol Oravský hrad.
Záver dňa patril ubytovaniu v Dolnom Kubíne.

Druhý deň bol venovaný mestu Martin, niekdajšiemu kultúrnemu a spoločenskému centru Slovákov, kam sme vyrazili hneď po raňajkách. Význam mesta je podčiarknutý Maticou, Národným literárnym múzeom a Národným cintorínom. Samozrejme, žiadne z týchto pre Slovákov posvätných miest sme nevynechali. Odmenou za trojhodinovú pozornosť boli rozširujúce a obohacujúce vedomosti, ktoré si so sebou žiaci odnášali. Pri návšteve Národného cintorína sme neopomenuli ani hrob profesora Böhma, pamätná tabuľa ktorého je na stene nášho gymnázia a ktorý tu pôsobil ako stredoškolský profesor.
Unavení ale spokojní a obohatení o nové poznatky sme sa o 19.00 hod. vrátili s dobrými pocitmi z prežitej projektovej exkurzie do Košíc.