Aktuálne súťaže

Hviezdoslavov Kubín 2020
 
66. ročník celoštátnej postupovej súťaže a  prehliadky  v  umeleckom prednese poézie a  prózy,  v  tvorbe recitačných kolektívov a  divadiel poézie  detí, mládeže a dospelých
 
 Triedne kolá sa uskutočnia vo februári 2020.