Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín 2019 – školské kolo

Dňa 11.3. 2019 sa na naše škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdooslavov Kubín s nasledujúcimi výsledkami:

  • Prednes poézie: 1. m. Radoslava Bardzáková, III.D

                                      2. m. Michaela Müllerová, I.C
                                      3. m. Rebeka Gažová
      -    Prednes prózy:    1. m. Martin Kliment, I.A
                                      2. m. Nikola Chvojková, I.B
                                      3. m. Hugo Halász, I.A

Hviezdoslavov Kubín 2018
9.4. 2018
Účastníci:

Poézia
 
I.B Belková D.
I.C Koľveková L.
I.E Jakubová J.
I.E Timková R.
I.E Husárová M.
II.D Bardzáková R.
 

Próza
I.A Hricová K.
I.B Glosner R.
I.C Fedurcová N.
I.C Nguyen D.
I.D Knut S.
I.E Sitárová E.
II.A Hanus M.

Umiestnenie
Poézia:
  1. miesto - Belková D.
  2. miesto - Timková R.
  3.  miesto – Bardzáková R.
Próza:
  1. miesto – Nguyen D.
  2. miesto -  Hricová K.
  3. miesto – Sitárová E.
Regionálne kolo: 
1. miesto – Nguyen D.próza
2. miesto - Belková D. poézia