Olympiáda zo slovenského jazyka

Dňa 4.12. 2018 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka s nasledovnými súťažiacimi a výsledkami:

    

  1. kategória
Súťažiaci                                         trieda    teória         prax  body spolu         víťazi
Simona Jacková                                I.A          13             2             15
Simona Dučaiová                            I.A          11             6             17           2. miesto
Samuel Kovalčík                               I.B           7              8             15
Leonard Duhoň                                 I.B           7             1             8
Michaela Mullerová                           I.C           5             3             8
Kristína Kiselová                               I.C           8             2             10
Claudia Takáčová                              I.D          12           3             15
Silárd Šikúr                                        I.D          12           3             15
Martin Konássy                                  II.A         13           2             15
Jakub Popovič                                    II.A         9             2             11
Martin Andričík                                   II.A         9             2             11
Kristína Šedovičová                           II.B         8             1             9            
Elisabeth öhlsschlägerová                 II.B         8             2             10
Michaela Jusková                             II.C         12           4             16           3. miesto
Kamil Kaszycki                                   II.A          11           2             13
Nicol Fedurcová                              II.C         10           8             18             1. miesto            
Samuel Knuth                                    II.D         12           2             14
Radka Timková                                  II.E         12           1             13
Martina Husárová                              II.E         9             2             11
Matej Bačo                                        II.E         7             2               9
  1.  kategória

Peter Ridila                                     III.A       10           18           28            3. miesto
Matej Hanus                                    III.A       12           20           32           
1. miesto                             

Barbora Výrostková                          III.C        13           12           25
Magdaléna Siládiová                      III.D       13           16           29            2. miesto
Karin Spišáková                             III.D         11           17           28           3. miesto
Šimon Juhás                                     IV.A       9             18           27
Víťazom jednotlivých kategórii gratulujeme a držíme palce v krajskom kole OSJ.