Olympiáda zo slovenského jazyka

 


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

13.12.2019 v triede IV.C

Umiestnenie:
Kategória B
1.  miesto Emma Dolhá
2.  miesto Csilla Uvegesová
3.  miesto Maroš Kováč
4.  miesto Adam Čabrák
5.  miesto Katarína Urdziková
6.  miesto Simona Dučaiová
7.  miesto Zuzana Hrunková
8.  miesto Daniel Hanáčik
9.  miesto Vivien Mikókaivá
10. miesto Simona Tyčová
11. miesto Ema Lacková
12. miesto Sára Smoradová
13. miesto Kristína Nagyová
14. miesto Janka Homzová
15. miesto Claudia Takáčová
16. miesto Chiara Ddudziová
17. miesto Samuel Baláž
18. miesto Szilárd Šikúr
19. miesto Jakub Burda 

Kategória A
1. miesto Barbora Výrostková
2. miesto Samuel Hnut
3. miesto Maroš Kováč
4. miesto Jozef Hudy
5. miesto Karin Spišáková
6. miesto Samuel Tomko
7. miesto Matej Hanus
8. miesto Lara Tkáčiková
9. miesto Licia Koľveková
10. miesto Daniel Kalina
11. miesto Tomáš Chovančák
12. miesto Zuzana Krajňáková
13. miesto Magdaléna Siládiová
14. miesto Radovan Antoži
15. miesto Kamil Kaszycki

Olympiáda zo SJL

13.2.2020 sa konalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Naše žiačky Barbora Výrostková (IV.C) a Emma Dolhá (I.D) boli úspešné riešiteľky v svojich kategóriách (8. a 5. miesto). Blahoželáme!