Olympiáda zo slovenského jazyka

Školské kolo OSJL
V dňoch 14. a 15. 12 2023 sa pod vedením Mgr.D. Kažimírovej konalo školské kolo OSJ s nasledujúcimi výsledkami:


Kategória B (1.-2. ročník)
1. miesto Ján Štiavnický I.A
2. Nina Mulíková I.C
3. Viktória Sarnovská I.A

Kategória A (3.-4. ročník)
1. miesto Tereza Pažinová IV.A
2. Ján Lukáč IV.B
3. Romana Hulubová III.E

Úspešným žiakom gratulujeme a postupujúcim z prvého miesta držíme palce v krajskom kole.

Krajské kolo

Dňa 1. februára 2024 sa konal  16. ročník krajského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom našu úspešne reprezentovali: Ján Štiavnický z I.A triedy ( 1. miesto) a Tereza Pažinová zo IV.A triedy (3. miesto). Menovaným gratulujeme a Jánovi Štiavnickému držíme palce v celoštátnom kole.