Oplatí sa pozrieť

 


Časopisy

http://www.litcentrum.sk/kniznarevue    Knižná revue
http://www.uslit.sav.sk/slovlit.htm   Slovenská literatúra 


Publikácie o literatúre (elektronická verzia)

http://www.litcentrum.sk/dejinyslovliteratury   Dejiny slovenskej literatúry
http://www.litcentrum.sk/slovlit   Súčasná slovenská literatúra
http://www.litcentrum.sk/slovaklit   Slovensko a jeho literatúra

Encyklopédie a prehľady literatúry

http://www.iliteratura.cz/   Svetová literatúra
http://www.litcentrum.sk/album   Album slovenských spisovateľov
http://www.books.sk/index.jsp   Encyklopédia súčasných slovenských spisovateľov
http://www.literatura.kvalitne.cz/  Stručné prehľady zo svetovej literatúry a teórie literatúry
 

Elektronické knihy

http://zlatyfond.sme.sk/    Zlatý fond denníka SME
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page   Projekt Gutenberg (hlavne v angličtine)
http://ld.johanesville.net/dila/knihy (v češtine a angličtine)
 

Vydavateľstvá a kníhkupectvá

http://www.kalligram.sk/  Vydavateľstvo Kaligram
http://www.slovart.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1   Vydavateľstvo Slovart
http://www.alterego.sk/   Internetové kníhkupectvo Alterego
http://www.artforum.sk/   Kníhkupectvo Artfórum
http://www.elegenda.sk   Internetové kníhkupectvo Legenda
http://www.martinus.sk/   Internetové kníhkupectvo Martinus
 

Literárne múzeá

http://www.svkbb.eu/index.php/poslanie-lhm Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici
http://www.snk.sk/?literarne-muzeum-1 Slovenské národné literárne múzeum, Martin
http://www.liptov.sk/muzea/kral.html  Múzeum Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš
http://www.snm.sk/?lang=svk§ion=home&org=19  Múzeum Ľudovíta Štúra, Modra
http://www.oravamuzeum.sk/index.php/literarna-expozicia-p-o-h/expozicia Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
http://www.oravamuzeum.sk/index.php/dom-martina-kukucina/expozicia  Dom Martina Kukučína, Jasenová
http://www.oravamuzeum.sk/index.php/hviezdoslavova-hajovna/expozicia Hviezdoslavova hájovňa
http://www.snk.sk/?slovanske-muzeum-a-s-puskina   Slovanské múzeum A. S. Puškina
 
 

Jazyk

Časopisy

http://www.juls.savba.sk/ks/   Kultúra slova
http://www.juls.savba.sk/sr/   Slovenská reč

Online slovníky

http://www.juls.savba.sk/publications/psp.html Pravidlá slovenského pravopisu
http://www.skratky.sk/   Katalóg skratiek         
http://slovnik.juls.savba.sk/   Krátky slovník slovenského jazyka
http://www.cudzieslova.sk/  Slovník cudzích slov online
http://www.slex.sk/index.asp    Slovník slovenského jazyka
http://slovnik.dovrecka.sk/synonymicky-slovnik     Synonymický slovník online
http://slovnik.dovrecka.sk/  Rôzne elektronické slovníky 

Jazyková poradňa 

http://www.slovakradio.sk/radio-slovensko/relacie/Slovencina-na-slovicko?i=374 Jazyková poradňa Slovenského rozhlasu

Jazykovedné inštitúcie

http://www.juls.savba.sk/   Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra 

Knižnice

http://www.svkk.sk  Štátna vedecká knižnica, Košice
http://www.vkjb.sk/  Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice 

Iné

http://slovencina.vselico.com/   Slovenský jazyk do vrecka
http://slovensky.diskusneforum.sk/  Slovenský jazyk – lingvistický magazín