02 FEB 2024

Úspešní olympionici zo SJL(foto)

Dňa 1. februára 2024 sa konal 16. ročník krajského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom našu školu úspešne reprezentovali Ján Štiavnický z I.A triedy (1.miesto) a Tereza Pažinová zo IV.A triedy (3. miesto).

Úspešní olympionici zo SJL - foto

Ján Štiavnický sa umiestnil na 1. mieste a Tereza Pažinová na 3. mieste.
Menovaným gratulujeme a Jánovi Štiavnickému držíme palce v celoštátnom kole.