01 JÚL 2022

Hviezdoslavov Kubín

V dňoch 23. – 25. júna reprezentoval naše gymnázium na celoslovenskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín žiak III.B triedy, Branislav Lacko. Podarilo sa mu získať zlaté pásmo a zároveň aj úžasné 2. miesto.

Hviezdoslavov Kubín  - foto

Súťaž Hviezdoslavov Kubín sa konala od 22. júla a súťažilo sa v kategóriách 1 – 5. Súťažná kategória Braňa bola kategória IV poézia. Bola rozdelená do dvoch súťažných dní a Braňo súťažil počas druhého dňa s poradovým číslom tri. Na súťaži prednášal text autora Ernsta Jandla: Som soví. Odbornú porotu, ktorej predsedom bol Richard Veselý, Braňo svojim prednesom ohúril natoľko, že sa spomedzi 13 recitátorov v tejto kategórii rozhodli udeliť zlaté pásmo práve jemu, pričom v zlatom pásme boli ocenení len 2 recitátori. Náš žiak pri recitácii porazil recitátorov iných gymnázií ale aj konzervatoristov.  Nasledujúci deň Braňo ešte raz podal umelecký výkon, keď recitoval ešte jedenkrát na slávnostnom vyhodnotení súťaže. Gratulujeme a držíme palce v ďalších recitačných súťažiach.