29 JAN 2019

Bosakova škola 2019(foto)

V súťaži „BOSAKOVA ŠKOLA 2019“ nás svojou úvahou na tému škola úspešne reprezentovala Marína Hluchá z II.C, ktorá v kategórii "stredné školy SR" získala 2. miesto. Blahoželáme! Prečítajte si, akú lekciu jej dala Poštová...

Bosakova škola 2019 - foto

V piatok 25.1.2019 bola Marína Hluchá (II.C) spolu so svojou vyučujúcou slovenčiny PhDr. Danielou Štroncerovou  pozvaná na vyhodnotenie slovensko-českej súťaže v písaní esejí (úvahy) na tému škola. Na súťaži sa zúčastnilo takmer 300 účastníkov, ktorí súťažili v štyroch kategóriách. Marína Hluchá získala vynikajúce 2. miesto v kategórii stredné školy Slovenská republika (len jeden bod za víťazkou tejto kategórie).
Súčasťou programu bola aj prednáška o ochranných prvkoch eurových bankoviek, keďže finále sa uskutočnilo v budove Národnej banky Slovenska v Bratislave. Nemenej zaujímavé bolo vyhodnotenie súťaže, úrovne prác, komentár a ukážky z troch víťazných prác, ktoré veľmi precízne komentovala predsedníčka hodnotiacej poroty prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc. z Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici.
Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu „Rok 2019 – rok Michala Bosáka, americko-európskeho bankára a mecenáša“ pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. 
Zároveň sme sa dozvedeli, že iniciátor, organizátor a člen poroty Ing. Rudolf J.M. Bosak plánuje v budúcom kalendárnom roku ďalší, v poradí 3. ročník tejto súťaže.

Prečítajte si, akú lekciu dala Maríne Poštová.