21 NOV 2018

Súťaž Beniakove Chynorany

Žiačky Eva Sitárová (II.E) a Radoslava Bardzáková (III.D) úspešne reprezentovali našu školu v krajskom výberovom kole Košického a Prešovského kraja súťaže XXV. Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany. Blahoželáme!

Súťaž Beniakove Chynorany - foto

Dňa 16. 11. 2018 žiačky Eva Sitárová z II. E a Radoslava Bardzáková z III. D reprezentovali našu školu v krajskom výberovom kole Košického a Prešovského kraja súťaže XXV. Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany. V 1. kategórii súťaže obsadila Eva Sitárová 2. miesto a v 2. kategórii súťaže obsadila Radoslava Bardzáková 3. miesto. Blahoželáme!