Štúdium v zahraničí

 
Každoročná ponuka
Zúčastniť sa výberového konania do diplomového programu International Baccalaureate (IB) – medzinárodná maturita. Je to dvojročný študijný program všeobecno-vzdelávacieho charakteru, realizuje sa prevažne v ANJ a je ukončené záverečnými písomnými skúškami. Maturitné skúšky IB študentov sú externe zadávané aj externe vyhodnocované skúšobným centrom v Cardiffe vo Veľkej Británii a sú uznávané na všetkých, aj zahraničných  vysokých školách.
V IBD programe môžu žiaci študovať v mnohých krajinách sveta, ale i na Slovensku (Gymnázium Jura Hronca v BA) – študenti 2. – 3.  ročníka  4-ročného štúdia, študenti 3. ročníka bilingválneho štúdia, študenti sexty a septimy  8-ročného štúdia).
Viac informácií: www.uwc.org, uwcio@uwc.org

Osobná skúsenosť
Naša bývalá žiačka Lucia Schwarzová študovala v IBD programe v United World College of the Adriatic v Trieste v Taliansku (www.uwcad.it, uwcad@uwcad.it) a bola tam veľmi spokojná.
 
Ďalšie ponuky:
 
: www.coolagent.sk, info@chi-ee.sk (www.chi-ee.sk), www.info-exchange.com, www.ef.com
 
SŠ/univerzita : www.alfa-agency.sk, www.w/v.ac.uk, www.studiawanglii.info, www.interstudy.sk
 
... a mnohé iné... viac informácií u Mgr. A. Furinovej.