Comenius 2003 - 2006

Školský projekt Comenius  ,,Rozvoj mladých európskych podnikateľov“  realizovaný s podporou Európskeho spoločenstva v rámci projektu Socrates 2003 – 2006

Koordinátorka projektu: Joyce Amato, Londýn, Veľká Británia 

Účastníci projektu:
  • Newhem College of Further Education, Londýn, Veľká Británia
  • Instituto Statale di Istruzione  Superiore ,,A Vespucci“, Gallipoli, Taliansko
  • Gymnázium  Poštova 9, Košice , Slovensko
  • Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych 2 Tarnow, Poľsko
Profesorky PaedDr.Marta Katanová , PhDr. Marianna Dombrovská  a žiaci  Maroš Osif, Zuzana Ráczová spolu s ďalšími študentmi  prezentovali našu školu, Košice a Slovensko na medzinárodných  projektových stretnutiach v Londýne,  Gallipoli , Tarnowe. 
Vysokou úrovňou  prezentácie , a vynikajúcou angličtinou naši študenti zaujali natoľko, že sme dostali pozvanie do ďalšieho projektu, ako aj ponuku študovať na škole.
V rámci ďalších projektových stretnutí sa naši študenti  hlavne sústredili predovšetkým na zmeny po našom vstupe do Európskej únie, na rozvoj investičného prostredia, na ekonomický rozvoj regiónu, možnosti práce a štúdia v zahraničí.  V rámci projektových stretnutí sme tiež získali cenné vedomosti o školstve, kultúre a ekonomike partnerských krajín, ktoré sme využili v našej práci.
Témy, ktoré študenti  spracovali sa týkali hlavne vývoja našej ekonomiky pred vstupom do Európskej únie ako aj po našom vstupe.
Záverečným produktom boli CD, webové stránky a časopis.
Účasť na projekte bola obrovským prínosom a motiváciou pre školy, učiteľov a žiakov.
Vysoko sa hodnotila kontinuita v rámci troch rokov, vytvorili sa silné putá a upevnili sa priateľstvá medzi príslušníkmi rôznych národností.