Comenius 2004 - 2005

Jazykový projekt - Callin Europe


V školskom roku 2004/2005 bola naša škola zapojená do medzinárodného jazykového projektu Callin Europe v rámci programu Comenius.Mobilita Londýn (február - marec 2005)

 
V dňoch 26. februára až 11. marca 2005 sa 13 žiakov IV. B triedy pod vedením Marianny Dombrovskej a Martiny Jaroščákovej zúčastnilo pobytu v Londýne. Navštívili našu partnerskú školu Newham College of Further Education, v ktorej projekt prebiehal. Táto stredná škola sa nachádza vo východnej časti Londýna, pre ktorú je typické veľké množstvo prisťahovalcov, hlavne z východnej Ázie (India, Pakistan, Bangladéš), Afriky a v poslednom čase aj z východnej Európy. Je to súkromná škola, ale štát ju podporuje, aby si títo prisťahovalci mohli doplniť vzdelanie, ktoré im z rôznych dôvodov nebolo umožnené v ich rodnej krajine. Naši žiaci, ktorí sa projektu zúčastnili, boli vybratí na základe prezentácie v anglickom jazyku, v ktorej mali predstaviť našu krajinu - jej históriu, zvyky, tradície, kultúru, voľný čas mladých, jazyk a pod. Tieto materiály potom predstavili na prezentácii Slovenska v partnerskej škole. Pracovná časť projektu pozostávala zo skupinovej práce, kde si slovenskí a anglickí študenti vymieňali názory na život na Slovensku a v Anglicku, porovnávali rozdielne kultúry a zvyky. Práve v čase pobytu bol Deň matiek a keďže žiaci boli ubytovaní v rodinách, mali možnosť spoznať, ako sa tento sviatok slávi v Anglicku. Keďže ide o jazykový projekt a jeho cieľom je, aby sa žiaci naučili jazyk partnerskej krajiny, naši žiaci učili slovenčinu anglických žiakov a učiteľov, ktorí prídu na Slovensko. Angličania sa učili základné frázy a slovnú zásobu , ktorú neskôr využijú počas návštevy Slovenska, porovnávali slovenské a anglické frazeologizmy a na spestrenie si zaspievali jednoduché slovenské pesničky. Vyučovanie slovenčiny prebieha aj po našom odchode, pretože škola zabezpečila slovenskú učiteľku. Anglická škola pre nás zorganizovala večierok, kde žiaci pripravili jedlá typické v ich komunite. Naši žiaci opäť predstavili Slovensko, ale už väčšiemu publiku, odpovedali na otázky, spievali, tancovali. S anglickými študentmi sa stretávali aj vo voľnom čase. Išli spolu do kina, do bowling centra, korčuľovať sa. Ak študenti neboli v škole, voľný čas venovali prehliadke pamiatok Londýna. Prekvapil ich najmä fakt, že najväčšie múzeá a galérie sú zadarmo.
 
  


Mobilita Košice (jún - júl 2015) 


V dňoch 23. júna až 6. júla 2005 prebehlo druhé projektové stretnutie v rámci jazykového projektu Comenius. Skupina anglických študentov a učiteľov nám vrátila našu návštevu v Londýne na prelome februára a marca. Cieľom stretnutia bolo predovšetkým dokončenie práce na spoločnom dvojjazyčnom časopise Polyglot. Študenti v ňom uverejnili dojmy zo svojich pobytov v oboch krajinách, názory na to, čo máme spoločné a čo odlišné v školskom systéme, v spôsobe života, v tom, ako trávia mladí ľudia voľný čas a pod. Súčasťou je aj slovníček užitočných výrazov, ktorý mladí ľudia môžu využiť, ak chcú nadviazať priateľstvo na Slovensku. Projekt bol pre našich študentov prínosný najmä z jazykovej stránky, pretože si mohli dokonale preveriť svoje znalosti anglického jazyka v bežnej komunikácii, ako aj pri práci na časopise, keďže články museli prekladať do oboch jazykov. Veľkým prínosom bolo aj to, že naši študenti spoznali iné kultúry, pretože študenti z anglickej školy boli väčšinou prisťahovalci, predovšetkým z krajín Ázie (India, Afganistan, Pakistan ...). Toto poznanie prispelo k väčšej tolerancii medzi ľuďmi. Vo voľnom čase si anglickí partneri prezreli mesto a okolie, navštívili Bratislavu, Vysoké Tatry, Pieniny, spoznali život v meste. Keďže spolupráca na projekte bola veľmi dobrá, anglickí partneri prejavili záujem pokračovať v partnerstve aj v budúcnosti.
 
   
                                                             

                
Časopis, ktorý je výsledkom projektu, si môžete pozrieť TU.