Projektové aktivity

 

Projekt Comenius - školské partnerstvá (Fotky)

V októbri 2013 sme začali pracovať na dvojročnom medzinárodnom projekte s názvom „Let´s think about bread, let´s not just eat it.“
 

Kick-off míting

11. 10. 2013 navštívilo našu školu 9 učiteľov z partnerských krajín. Hlavným cieľom stretnutia bola diskusia o spolupráci na nadchádzajúce dva roky.

Comenius na Facebooku


19. októbra sme zriadili svoju vlastnú stránku na Facebooku, aby sme sa mohli podeliť o svoje skúsenosti, pocity a dojmy z aktivít so študentmi z partnerských krajín: https://www.facebook.com/breadclubcomenius?fref=ts
 

Bread Comenius Spot

31. októbra 2013 zverejnili študenti Zuzana Vrátna, JánHradický a Tomáš Talian spot o význame chleba.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=26ku9ektqNU
 

Súťaž o najlepšie logo pre projekt Comenius.

V dňoch 13. a 14. novembra 2013 sa hlasovalo o najlepšie logo. Do hlasovania sa zapojilo 135 hlasujúcich – učitelia a žiaci našej školy. V súťaží bolo 9 návrhov na logo. 1. miesto: logo č. 2 (73 hlasov) 2. miesto: logo č. 5 (23 hlasov) 3. miesto: logo č. 4 (17 hlasov)
 

Exkurzia v pekárni

Dňa 20. 12. 2013 sa sedem žiakov zúčastnilo na exkurzii v pekárni vo Valalikoch. Žiaci mali možnosť vidieť všetky etapy prípravy cesta a pečenie chleba. Naučili sa, že chlieb je pripravený na sádzanie do pece v ošatkách a so sádzaním pomáhali pekárovi.
Potom prázdne ošatky škrobovali, aby sa v nich ďalšie bochníky chleba neprilepili. Medzitým videli, ako sa vo veľkej nádobe (dieži) miesilo cesto, potom pozorovali ručné miesenie a  tvarovanie  bochníkov, ktoré sa vkladali do ošatiek. Takto pripravený chlieb ukladali na veľké  stojany (garby), ktoré sa presunuli do kysiarne. Žiaci zistili, aká je táto práca náročná a súhlasili, že to známe “ Na chlieb sa ťažko robí“ je naozaj veľmi pravdivé.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=1rMNuu4qWjo&feature=youtu.be
 

Súťaž v tvorivom písaní

V čase od novembra 2013 do apríla 2014 sa uskutočnila súťaž v tvorivom písaní v slovenskom alebo anglickom jazyku na tému chlieb. Súťažiaci mohli písať báseň, pieseň, príbeh, úvahu.
 

Deň otvorených dverí

Dňa 7. februára 2014 študenti zapojení do projektu prezentovali pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu projekt „Let´s think about bread, let´s not just eat it.“
 

Dotazník o chlebe

31. marca 2014 zverejnili Ján Hradický a Tomáš Talian výsledky prieskumu, v ktorom zisťovali aký chlieb a ako často opýtaní jedia a kupujú.

Výsledky prieskumu: http://www.breadcomenius.eu/website/graf.html
 

Zber starého chleba

V dňoch 23. - 25. 4. 2014 sa uskutočnil zber starého chleba, ktorý bol nielen aktivitou v rámci nášho projektu, ale bol spojený aj s oslavou Dňa Zeme.
 

Prezentácia o chlebe ako bioodpade

Dňa 25. 4. 2014 nás navštívila p. Pačayová zo Spoločnosti priateľov Zeme a v prezentácii o recyklácii odpadov vysvetlila žiakom, aké zastúpenie má chlieb medzi odpadom a ako sa dá recyklovať.
 

Návšteva SOŠ veterinárnej v Barci

Dňa 29. 4. 2014 sme navštívili SOŠ veterinárnu v Barci, kde sme odniesli chlieb z nášho zberu, aby ho mohli použiť ako súčasť potravy pre zvieratá, ktoré tam chovajú. Študentky zvieratá hneď aj nakŕmili.    
 
  
Literárna kaviareň

Dňa 10. 6. 2014 sme "otvorili" literárnu kaviareň. Jej I. ročník bol venovaný chlebu, ktorý je hlavnou témou projektu Comenius.Hostia kaviarne, medzi ktorými boli pán riaditeľ, pani zástupkyňa, pán zástupca, niekoľko vyučujúcich a študenti našej školy, vytvorili veľmi milú, neformálnu atmosféru. Vypočuli sme si pieseň, básne a esej o chlebe a ďalšie formy kreatívnej tvorby žiakov. Súčasťou programu bola aj ochutnávka pečiva, ktoré pripravujú v pekárni, a krátka informácia o zdravších obilninách (špalda, raž), z ktorých toto pečivo vyrábajú. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=9AH7u-eMciY&feature=youtu.be

Exkurzia Budimír

Dňa 14. 6. 2014 sme navštívili originálny dedinský domček v dedine Budimír, kde nám pán Jedinák - amatérsky etnograf porozprával o vzťahu jednoduchého človeka k chlebu v minulosti a ukázal svoje malé etnografické múzeum.

V chyžke babky Strakovej

Budimír – dedina, kde žije pán Jedinák, etnograf – amatér, ktorý je nadšencom ľudových tradícií. Výsledkom je zachovanie 250 – 300-ročnej chalupy so zbierkou pôvodného nábytku, náradia, kuchynských nádob, hrnčiarskych výrobkov a hlinenej podlahy.
Etnograf je aj autorom knihy o jeho dedine (každému z nás podaroval jeden výtlačok) a pútavo rozpráva o časoch minulých, ale aj o súčasnosti. 
V chalúpke sme videli náradie, ktoré používali pri výrobe chleba naši predkovia: cepy na mlátenie obilia, drevené lopaty na sádzanie a vyberanie chleba z pece, korýtka a nádoby na chlebové cesto. Išli sme aj do sýpky, kde dedinčania skladovali obilie.
Dozvedeli sme sa, že ľudia si v minulosti vážili chlieb oveľa viac ako dnes, nikdy ním neplytvali, dokonca ani omrvinkami, vždy ho prežehnali krížom pred jedením a s posvätnou úctou ho pobozkali, ak im náhodou spadol na zem.
Článok:
 http://uloz.to/xiMNWTYt/visit-to-an-old-village-house-1-doc
 

Deň chleba

16. októbra 2014 pri príležitosti Dňa chleba Projekt Comenius zorganizoval ochutnávku chleba pre pedagógov a žiakov školy, v popoludňajších hodinách aj pre rodičov našich študentov. Ochutnávku sme spojili s charitatívnou zbierkou chleba pre sociálne slabých ľudí, ktorí sú registrovaní v organizácii Nota Bene.
 

Deň otvorených dverí

Dňa 6. februára 2015 študenti zapojení do projektu informovali návštevníkov našej školy o projekte a zároveň piekli a ponúkali chlieb.
Pozrite si video: https://www.youtube.com/watch?v=Vg3Q-0SrUAc&feature=youtu.be
a power point prezentáciu: https://onedrive.live.com/redir?resid=1BB69FDF142D731D%21111
 

Príprava mobility na Slovensku

V mesiacoch marec, apríl a máj projektový tím pripravoval program pre zahraničných partnerov.
 

Diseminácia

30. júna 2015 projektový tím zorganizoval diseminačné stretnutie pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy, na ktorom prezentoval projektové výstupy našich  študentov a spoločné výstupy všetkých partnerov zapojených do projektu.