26 AUG 2023

Vzdelávacia mobilita Dublin, Írsko(foto)

V dňoch 3. až 14. júla 2023 sa učiteľka Mgr. Martina Jaroščáková zúčastnila kurzu Talking to People – A Language and Culture Course for Teachers.

Vzdelávacia mobilita Dublin, Írsko - foto

Kurz prebehol v priestoroch najstaršej univerzity v Írsku, Trinity College. Bol zameraný na írsku kultúru v širokom zmysle – moderné dejiny Írska, jeho zvyky späté tak s keltskými ako aj s kresťanskými tradíciami, na literatúru, hudbu, filmy, typické športy. Navštívili sme aj pútnicke miesto Glendalough, odkiaľ sa od 6. storočia prostredníctvom írskych mníchov šírilo kresťanstvo nielen v Írsku, ale aj v celej Európe. Dozvedeli sme sa tiež, že záverečné skúšky z anglického jazyka a literatúry (ekvivalent našej maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry) sú pre írskych študentov náročnejšie ako naše skúšky. Nemajú síce ústnu časť, ale v písomnej časti musia viac pracovať s textom, analyzovať ho, porovnať s inými textami a vedieť správne argumenovať. Aby uspeli, musia doiahnuť viac percent ako naši maturanti.  Mnohé z workshopov boli zamerané aj metodologicky, aby sme získané poznatky mohli použiť vo vyučovacom procese. Keďže išlo o vzdelávací program v rámci programu Erasmus+, jeho cieľom bolo aj nadviazať kontakty s učiteľmi z rôznych krajín EÚ a využiť ich v prípadných ďalších spoluprácach.