02 NOV 2022

Vzdelávacia mobilita Dublin, Írsko(foto)

V dňoch od 4.do 15. 7.2022 sa učiteľka ANJ a BIO RNDr. Eva Balážiková zúčastnila kurzu Innovative Methodologies for Teaching and Learning v írskom Dubline.

Vzdelávacia mobilita Dublin, Írsko - foto

Spolu s kolegami zo 16 krajín sa venovali rozvíjaniu zručností, napríklad kreativity, spolupráce, komunikačných zručností, kritického myslenia, digitálnych kompetencií a aktivít podporujúcich učenie pomocou hier. Kurz prebiehal v priestoroch najstaršej univerzity v Írsku – Trinity College, ktorá okrem inšpiratívnych historických priestorov stráži najvzácnejšiu knihu v krajine – The Book of Kells – na koži písaný a bohato ilustrovaný exemplár so 4 časťami Biblie, ktorý bol vytvorený okolo roku 800 nášho letopočtu. Vyučovanie prebiehalo formou workshopov v doobedňajších aj popoludňajších hodinách a zahŕňalo okrem intenzívnej spolupráce aj aktivity v meste, napríklad tzv. treasure hunt – čiže honbu za pokladom - na spoznanie mesta a jeho pamiatok a zaujímavostí, vyučovanie v National Gallery of Ireland a tiež v samotnom múzeu The Book of Kells. Jedným z cieľov kurzu bolo aj nadviazanie priateľstiev a získavanie kontaktov pre možnú budúcu spoluprácu. V rámci 2 týždňov sa účastníkom podarilo okrem vzdelávania ochutnať typicky írske jedlá, obdivovať miestne pamiatky – napríklad múzeum Sir Chester Beatty Library s expozíciou histórie vzniku kníh a vzácnymi exponátmi listín a kníhtlače z Európy a Ázie, navštíviť dublinský hrad a tiež najväčší mestský park v Európe – Phoenix Park, kde žijú voľne sa pasúce stáda danielov. Kurz nám dal námety na nové výukové aktivity a inšpiráciu na vytváranie vlastných materiálov a bol neoceniteľnou skúsenosťou aj po jazykovej stránke.