Exkurzie

2018/2019

Po stopách kráľov II.


Po stopách kráľov II - Budapešť

V dňoch 12.-13.12.2018 sa 74 študentov druhého ročníka zúčastnilo poznávacej exkurzie Po stopách kráľov v Budapešti.

Po úspechu exkurzie v Prahe sa uskutočnilo pokračovanie exkurzie Po stopách kráľov, tentokrát v Budapešti. Študenti navštívili maďarský parlament, hrad, Rybársku baštu, Múzeum teroru a Námestie hrdinov.

Po stopách kráľov II - Budapešť - foto2017/2018

Po stopách kráľov

V dňoch 24. - 27. júna 2018 sa uskutočnila exkurzia pod názvom ,,Po stopách kráľov" . Tentokrát sme navštívili Prahu, ktorá nás očarila množstvom historických pamiatok.  Praha v nás zanechala veľa pozítívnych dojmov a priniesli sme si veľa spomienok.


2016/2017


Exkurzia vo Východoslovenskom múzeu

Tretiaci, navštevujúci SED, sa zúčastnili  22.3. 2017 exkurzie vo Východoslovenskom múzeu, kde si so záujmom vypočuli výklad o vláde Františka Jozefa I. a prezreli krásne repliky rób cisárovnej Sissi.

 2015/2016

Exkurzia Holokaust

V dňoch 18. - 19. 4. 2016 sa študenti štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie Holokaust v Poľsku.

So záujmom si prezreli koncentračný tábor Oszwiencim, vyhladzovací tábor v Birkenau a historické pamiatky v Krakove.

--> FOTOGALÉRIA

Exkurzia jazykovedno-dejepisná a umenovedná  Bratislava a Viedeň v dňoch 12.-15.novembra 2015

Na základe záujmu o túto formu poznávania sa zišlo z prvých a druhých ročníkov a zahraničných študentov  tridsať  žiakov, ktorí mali cieľ poznávanie už spomenutých miest a oblastí s nimi spojených, naprieč  kultúrou všeobecne, nemeckou jazykovou kultúrou, históriou, občianskou náukou i geografiou.
Všetky navštívené miesta a objekty boli starostlivo vyberané tak, aby poskytli žiakom ucelené vizuálne a obsahové informácie dlhodobého charakteru.

Dlhodobosť  informácií sa podporila snímaním kamerou a fotografickým aparátom.
Úspech exkurzie, radosť z videného, zážitkov sa prezentoval už na záver exkurzie spoločným programovým pásmom spevu, tanca a hovoreného slova.

Exkuzné putovanie sa ukončila na Historicko-jazykovednom a umeleckom popoludní, dňa  27.novembra 2011 o 15.hodine v triede I.A

Exkurzia v košickom archíve - foto

Exkurzia v košickom archíve(foto)

Študenti 3. ročníka sa v rámci seminára z dejepisu zúčastnili exkurzie v košickom archíve a prezreli si listiny o minulosti nášho mesta.

 

Exkurzia v košickom archíve - foto

Litrárno-dejepisná exkurzia(foto)

V dňoch 14.-15. 10. 2014 sa študenti 2. ročníka zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie LITEX, ktorá bola v tomto školskom roku súčasťou projektu Gympos -  moderná cesta k úspechu. Navštívili sídlo spolku Tatrín, Múzeum Janka Kráľa, Maticu slovenskú a Národný cintorín v Martine. 

(prezentácia)