Dejepisná olympiáda

2021/2022

Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády(foto)

V dňoch 5.5. - 7.5.2022 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Dejepisnej olympiády. V každej kategórii súťažilo 16 študentov, našu školu reprezentovali Nicolas Popovič III.C, v kat. A a Filip Fetyko I.A v kat. B.

Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády - foto

Súťaž pozostávala z vedomostného testu, ktorý obsahoval otázky od najstarších dejín až po súčasnosť a z obhajoby vlastnej odbornej práce. Obidvaja sa stali úspešnými riešiteľmi.
BLAHOŽELÁME!
Školský rok 2017/2018

Dňa 22.3.2018 sa v priestoroch FF UPJŠ uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Naši žiaci boli opäť úspešní.

Tomáš Chovančák (II. A) obsadil 1. miesto a postupuje do celoštátneho kola. 
Peter Ridilla (II. A)  obsadil 3. miesto, Samuel Knut (I. D) Simona Ičová (I. E) boli úspešní riešitelia.
VŠETKÝM BLAHOŽELÁME!29.1.2017 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 8
študentov.

Do krajského kola postupujú:
T. Chovančák, S. Ičová, S. Knut – kategória A
P. Ridilla, L. Koľveková – kategória B
Blahoželáme!


Školský rok 2016/2017:

15.2.2017 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády s nasledujúcimi výsledkami:

Kategória A: 1. miesto - T. Chovančák I. A
                       2. miesto - P. Ridilla I. A
                       3. miesto - M. Martin II. C


Do krajského kola postupujú T. Chovančák a P. Ridilla

Školský rok 2015/2016

Krajské kolo:

31. 3. 2016 sa uskutočnilo krajské kolo dejepisnej olympiády. Š. Juhás z I.A obsadil 2. miesto a postupuje do celoštátneho kola a M. Pravda zo IV.C bol úspešný riešiteľ. BLAHOŽELÁME!
Školské kolo:

Kategória A :
1. miesto - Samuel Kyseľ /III.C/
2. miesto - Maroš Hodor /IV.B/
3. miesto - Michal Pavljuk/IV.C/

Kategória B :
1. miesto - Matúš Pravda /IV.C/
2. miesto - Šimon Juhás  /I.A/
3. miesto - Max Martin /I.C/

Foto z akcie:
Dejepisná olympiádaDejepisná olympiáda

Školský rok 2009/2010

Krajské kolo:
 

Kategória A :5. miesto - Filip Stripaj /I.C/

Kategória B: 

3. miesto - Jozef Maruščák /I.B/
4. miesto - Viliam Valent /II.A/

 Školský rok 2009/2010

Krajské kolo:

Kategória A :

3. miesto - Marián Sedlák /II.C/
4. miesto - Dáša Horková /III.C/

Kategória B:


4. miesto - Piotr Sieniawski /IV.C/