Deň otvorených dverí

2017/2018:

Aj tento rok si mohli deviataci v učebni spoločenskovedných predmetov v rámci Dňa otvorených dverí vyskúšať dejepisné puzzle, osemsmerovky, geografický a kultúrny kvíz. Akciu moderovali študenti Laura Nemcová, Matúš König, Jakub Ivanecký v dobových kostýmoch.

  2015/2016:

5. februára 2016 sa v Gymnáziu Poštová 9 uskutočnil Deň otvorených dverí. Jeho cieľom bolo sprístupniť záujemcom o štúdium ukážku hodín a priestorov školy. Spoločenskovedné predmety ponúkli rozmanitú ukážku všetkého, čo patrí k bežnému vyučovaniu. Žiaci si vypočuli prezentácie o obsahu učiva, súťažiach a úspechoch našej školy v dejepise, geografii, občianskej náuke a v predmete umenie a kultúra.  Dozvedeli sa zaujímavosti o Štátnom divadle v Košiciach a videli názornú ukážku tvorby sochárov. Na záver si podľa vlastného výberu vypracovali test, osemsmerovku, slepú mapu alebo puzzle pomocou interaktívnej tabule, alebo sa len započúvali do malebných tónov v prevedení  gitaristu M. Vargu z II.A a huslistov D. Stripaja z I.D a V. Riškovej z III.A. Keď už videli všetko, čo sme im ponúkli, s úsmevom na tvári odchádzali preskúmať ďalšie zákutia školy. Za úspešne zvládnutý deň patrí veľká vďaka profesorom a študentom, ktorí pomáhali s prípravou.  

- FOTO:
DOD DOD DOD 
DOD DOD DOD

V spoločnej miestnosti spoločenskovedných predmetov dejepisu, geografie, občianskej náuky, umenia a kultúry ich vítal študent v krásnom slovenskom ľudovom kroji. Formou prezentácií sa dozvedeli o vyučovaní predmetov v jednotlivých ročníkoch, o súťažiach a aktivitách, do ktorých sa študenti aktívne zapájajú - geografická olympiáda, dejepisná olympiáda, olympiáda ľudských práv. Úspešné exkurzie organizované školou – LITEX, Oswienczim – Krakow, FYGEX, Vysoké Tatry, Petrohrad boli dokumentované fotografiami. Žiaci si mohli vyskúšať geografický test na interaktívnej tabuli, vedomostný test z občianskej náuky a zložiť dejepisné puzzle. Najväčší ohlas u návštevníkov zaznamenal netradičný kvíz z oblasti umenia, ktorý realizovali študenti a preveril vedomosti nielen žiakov, ale neraz sa pri nich zapotili aj rodičia, ktorí ich sprevádzali. Za správne odpovede boli odmenení cukríkmi a perami.

Fotky si môžete prezrieť vo fotogalérií.