13 MÁJ 2021

Python Cup 2021

Dňa 23.4.2020 sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Python Cup v programovaní. V súboji všetkých stredoškolákov sa na 3. zdieľanom mieste umiestnila Soňa Sviatková z III.B.

Python Cup 2021 - foto

S ôsmym najlepším výsledkom (na 23. zdieľanom mieste) skončil Erik Novák z III.A.

Súťaž ako vždy organizovala Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, na rozdiel od iných rokov tentoraz dištančne. Na našej škole sa do súťaže zapojilo 18 žiakov a počas dvoch vyučovacích hodín pracovali na 3 rozsiahlych zadaniach s využitím grafických knižníc. Tohto roku bola silnejšia konkurencia, o čom svedčí množstvo zdieľaných umiestnení rozdelených medzi 198 súťažiacich. V prvej štvrtine najlepších sa umiestnili ešte Patrícia Zeťáková z III.D a Jakub Mičko z III.A. 
Všetkým srdečne blahoželáme.