25 AUG 2021

Palma Junior - finále

Na finálovom kole celoslovenskej súťaže v programovaní Junior Palma, ktoré sa konalo koncom júna sa v kategórii Guru na zdieľanom druhom mieste umiestnili naši žiaci Pavol Alexander Komloš a Adam Harmanský z II.A.

Palma Junior - finále - foto

Vo finálovom kole súťažili aj Adam Garafa, Eduard Demko a Matej Grofčík, ktorí úspešne reprezentovali našu školu.

Strieborným medailistom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým súťažiacim za celoročné úsilie v tejto súťaži.