21 OKT 2019

ZENIT v programovaní

Dňa 16. 10. 2019 sa uskutočnilo školské kolo 36. ročníka súťaže Zenit v programovaní. Na našej škole sa súťaže zúčastnilo 24 žiakov, devätnásti študenti súťažili v kategórii A a piati v kategórii B.

Kategórie v súťaži Zenit sa nelíšia zadaniami, úloh bolo dokopy 12, ale hodnotia sa osobitne prváci s druhákmi spolu a tretiaci so štvrtákmi kvôli rozdielnej úrovni programovacích schopností. Riešenia musia byť nielen funkčné, ale musia spĺňať aj časový limit behu programu.
Výsledkovú listinu zverejní komisia súťaže v najbližších dňoch na stránke súťaže: https://zenit.ksp.sk/results .