Kde ešte žiadať o pomoc?

Ak sa potrebujete o niečom dôverne zhovárať, ale z nejakých dôvodov sa bojíte prísť osobne ku školskej psychologičke, tak môžete využiť anonymné linky dôvery či vyhľadanie iného odborníka mimo našej školy.

https://kpppke.eu/ -- Každá škola spolupracuje s príslušným, spádovým Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Na tejto stránke si o tom našom môžete nájsť viac informácií, prípadne nájsť kontakt na nášho spolupracujúceho psychológa

www.ipcko.sk  – online chat alebo mailové poradenstvo, bezplatne, anonymne, každý deň (možno kontaktovať pri potrebe pomoci so zvládaním úzkosti, depresie, samovražedných myšlienok, týrania, poruchách príjmu potravy....)
 
www.dobralinka.sk  – psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, pondelok- piatok od 15:00 do 20:00

http://www.ldi.sk/ - 116 111- Linka detskej istoty, bezplatne, nonstop

https://linkadeti.sk/domov - 0907 401 749 - Linka detskej dôvery, spoplatnená podľa cenníka operátora, pondelok - piatok od 14:00 do 20:00 + rovnako tu môžete nájsť rovesnícku chatovú poradňu
 
0800 212 212 – Linka pre týrané ženy - MPSVR a IVPR v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách podporeného z ESF pripravili a spustili  bezplatnú non-stop