Články z oblasti psychológie

Milí záujemcovia o psychológiu,
stala som sa súčasťou projektu, ktorý zastrešuje školských psychológov. Skupina takýchto nadšencov vytvorila internetovú stránku Portál školskej psychológie (https://www.portalskolskejpsychologie.sk/). Dávam vám to do pozornosti z dvoch dôvodov:
  • Na stránke sa nachádzajú články aj pre rodičov, žiakov či učiteľov. Dokonca sa môžete stať súčasťou tvorby jej obsahu.
  • Z času na čas tam prispievam aj ja, svojím uhlom pohľadu. A tieto články vám sem aj s krátkym popisom budem pridávať.

Jedným z mojich prvých článkov bolo zamyslenie sa o problematike sexuality a rozhovorov o sexe. Je to totiž téma, ktorú už na základnej škole deti intenzívne riešia. Ja zastávam názor, že je lepšie, ak sa o tom porozprávajú s rodičmi alebo zodpovedným dospelým, než si nájdu informácie na internete.  
https://www.portalskolskejpsychologie.sk/kedy-zacat-rozhovor-o-sexe-s-mojim-dietatom/?fbclid=IwAR18UvujGnQf63ACmb5VMk3ZfM__aN_L97t5O0jTuE4aFN4Hfv2lv1hxKF0

Ďalší článok bol určený skôr pre kolegov – psychológov a týka sa inšpirácii na vzdelávanie. Ak však taktiež hľadáte nejaké zmysluplné rozvojové oblasti, určite si prídete na svoje aj v týchto tipoch.
https://www.portalskolskejpsychologie.sk/pre-sp-nezabudajme-na-sebarozvoj/?fbclid=IwAR2MEZzoPK_fc-Xx57-02jZ2HfkrNPl_3ndFPWRDcWY8KjOtDmuU0CQVQHQ

Článok venujúci sa procesu integrácie. Aby nešlo o stigmu ale o pomoc žiakom, ktorí majú ťažkosti. 
https://www.portalskolskejpsychologie.sk/proces-integracie-na-zakladnej-skole/