Publicita

Deň otvorených dverí Gymnázia, Poštová 9, Košice/GYMPOS DOD
 

Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť. Riadiac sa týmto známym slovenským príslovím sa rozhodlo  vyše 250 žiakov základných škôl z Košíc a okolia, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole, presvedčiť sa o tom, čo sa uvádza v médiách o Gymnáziu, Poštová 9 v Košiciach. Pre mnohých žiakov a ich rodičov je až neuveriteľné, ako sa nám v posledných rokoch darí obhajovať postavenie v TOP desiatke stredných škôl v rámci Slovenska. Ako mini detektívi sa rozhodli rozlúštiť túto záhadu.
Dňa 6. februára 2015 po 8.30 hod. sa začalo ich vzrušujúce pátranie. Vonku mrzlo, ale my sme sa  rozhodli nahradiť im teplo rodinného kozuba, resp. teplo základnej školy. Vo vestibule školy ich čakalo privítanie. Nie však v podobe transparentov, darčekových košov a detského šampanského.

Študenti gymnázia ich vítali vľúdnym slovom, milým úsmevom a šarmom osemnásťročných slečien a mladých mužov. Ale aby sme nezavádzali, malé prezenty predsa len dostali v podobe informačných bulletinov o škole, záložiek do kníh, kalendárov a praktickej cestovnej príručky pripomínajúcej najdôležitejšie dátumy na ich ceste v najbližších dňoch: monitoru – 15. 4., prijímacích pohovorov – 11. 5. a 14. 5. a začiatku školského roka 2. 9. Z týchto propagačných materiálov sa mohli dozvedieť, že škola realizuje projekt „GYMPOS – moderná cesta k úspechu“ v rámci operačného programu Vzdelávanie. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ a aj vďaka nemu ich čakajú zmodernizované učebne a laboratóriá, inovatívna výučba, školská knižnica a atraktívne exkurzie. Pre neveriacich rodičov a triednych učiteľov, ktorí pochybujú o samostatnosti vlastných detí a žiakov, boli pripravené  potvrdenia o návšteve DOD.

Veľkoplošná obrazovka im ponúkla virtuálneho sprievodcu po škole a prehľad školských aktivít. Vedľa visiaci plagát pozýval na školský ples, ktorý sa koná v tradičnom termíne a v tomto roku pripomína aj 40. výročie založenia matematických tried. Nejeden dostal chuť prísť na ples, ale to si musia zaslúžiť, musia sa najskôr stať žiakmi našej školy.
Schody, po ktorých budú kráčať na vrchné poschodie, im zakrývali propagačné bannery, dokumentujúce informácie, tradície a históriu školy. Najčastejšie kladená otázka našim žiakom bola: „Táto škola je ťažká?“ Odpoveď bola jednoduchá: „Ak ste zvyknutí sa učiť, nič nie je ťažké.“  Takto z vlastných skúseností odpovedali naši žiaci. Nikto sa však po týchto slovách neotočil naspäť, práve naopak, v sprievode našich študentov sa pobrali prebádať útroby školy. To nás utvrdilo v presvedčení, že o školu majú záujem perspektívni žiaci, z ktorých najlepší čoskoro rozšíria naše rady.

Tri kroky doprava stačili k tomu, aby aspoň pohľadom zlepšili svoju fyzickú zdatnosť. Nie, nebola tam fyzika, bola tam prezentácia telesnej a športovej výchovy. Aj keď nie sme športové gymnázium, ocenení z rôznych druhov športu máme neúrekom, nechýbajú ani prvé miesta v celoštátnych kolách. Dozvedeli sa, že naši žiaci si svoju fyzičku zdokonaľujú nielen na hodinách telesnej a športovej výchovy v komorných priestoroch telocvične, posilňovne, miestnosti aerobiku, stolného tenisu, v lete školského dvora, multifunkčného ihriska na Pajorovej ulici či na plavárni. Utužujú si zdravie a priateľstvá na lyžiarskom, plaveckom výcviku, kurze ochrany zdravia a života. Pohárov a diplomov zo súťaží majú toľko, že z nich nestačia utierať prach.

Oproti miestu, ktorému sa žiaci zvyčajne vyhýbajú, pretože tam sídli vedenie školy, bola pripravená informatívna miestnosť. Kto sa nádejal, že sa vyhne nášmu pánovi riaditeľovi, mýlil sa. Čakal ich práve tam. Ale stretnutie s ním bolo pre všetkých prínosné, veď z úst toho najpovolanejšieho sa dozvedeli o histórii, súčasnosti a budúcnosti školy. Informácie o zameraní školy, s dôrazom na rozšírené vyučovanie matematiky a angličtiny, možnosti profilácie a ďalšieho rastu, nenechali nikoho chladným.
Hneď za rohom žiaci zistili, že nielen matematikou a angličtinou je naša škola sýta, že sa tu učí aj druhý cudzí jazyk v podobe francúzskeho, nemeckého a ruského. Vystavené knihy, časopisy, učebnice možno z videnia  poznali, ale očká im začali blikať pri prezentácii poznávacích ciest z Ruska, Pobaltia, Rakúska, Francúzska, Švajčiarska. Ani v jednej krajine sa nebudú musieť hanbiť za to, ako zvládli reč domáceho obyvateľstva.

Zo susediacej triedy sa ozývala rýchla vrava. To naši debatéri z debatného klubu, ktorí obsadzujú popredné miesta na súťažiach doma i v zahraničí, zasväcovali svojich mladších kolegov do tajov debaty. Debata nie je hádka, debata slúži k presadeniu vlastných správnych názorov, čo je niekedy potrebné aj v komunikácii v škole so spolužiakmi a vyučujúcimi. Aby im nevyschlo v hrdle, hoci sa to stáva málokedy, ich debata bola prerušovaná prezentáciami na interaktívnej tabuli.

Nielen vedomosťami je človek sýty, to im napadlo pri vstupe do ďalšej triedy, kde  mali svoje spoločné predstavenie Project Comenius a anglický jazyk. Hneď za dverami mali totiž možnosť ochutnať viacero druhov chleba, nechýbal ani vlastnoručne, priamo na mieste upečený chlieb ponúkaný slovenskými devami, účastníčkami projektu „Porozmýšľajme o chlebe, a nejedzme ho iba“, ktorému dominuje chlieb. V rámci tohto projektu, spolufinancovaného zo zdrojov EÚ, navštívili partnerské školy v Španielsku, Turecku, Poľsku, Taliansku. Presvedčili sa o tom, že všade je chlieb základnou potravinou. Okrem nadviazania kontaktov, aktívnej komunikácii v anglickom jazyku, mali možnosť presvedčiť sa, že chlieb, aj keď nemá v každej krajine rovnakú chuť, ľudia pečú s láskou, ako ho piekli a podávali aj naše dievčatá.  Počas školského roka usporiadali zbierku suchého chleba, ktorý odniesli zvieratám, o ktoré sa stará SOŠ veterinárna v Barci. Z humanitárnych akcií sa v spolupráci s Nota Bene podieľali aj na zbierke pre sociálne znevýhodnené rodiny.

Pretože ani u nás bez práce nie sú ani koláče, ani chlieb, mali možnosť otestovať si svoje vedomosti z anglického jazyka, získať informácie o triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, poznávacích cestách do Veľkej Británie, mládežníckych výmenách, ktoré im boli prezentované tými najpovolanejšími – študentmi z Ameriky, Brazílie, Taiwanu, Paraguaja. Dozvedeli sa aj možnostiach prípravy na medzinárodné skúšky z anglického jazyka, o ktorých  im podali informácie zo študentského pohľadu.
Na poschodí oproti schodisku ich čakalo stanovište žiackej školskej rady a aplikovanej ekonómie. Predseda a členovia rady im ochotne priblížili svoju činnosť, nielen tradičné aktivity, medzi ktoré patrí organizácia imatrikulácie – vítania prvákov, študentského plesu či rozlúčky so štvrtákmi, ale dozvedeli sa aj o školskom časopise Homo Studiosus, ktorý má dlhodobú tradíciu a je nositeľom ocenenia Štúrovo pero. Priamo zo stránok časopisu a iných printových médií sa mohli dočítať o medzinárodných úspechoch študentskej firmy, aj tej aktuálnej ATEM, ktorá zhodnocuje vedomosti študentov z predmetu aplikovaná ekonómia a obligácie, ktoré pri svojom vzniku vydala. Zvedaví žiaci a rodičia mali možnosť  presvedčiť sa o blahodarných účinkoch ich najnovšieho produktu BIO ústnej vody s príchuťami mäty, šalvie či citrónu.

V spoločnej miestnosti spoločenskovedných predmetov dejepisu, geografie, občianskej náuky, umenia a kultúry ich vítal študent v krásnom slovenskom ľudovom kroji. Formou prezentácií sa dozvedeli o vyučovaní predmetov v jednotlivých ročníkoch, o súťažiach a aktivitách, do ktorých sa študenti aktívne zapájajú - geografická olympiáda, dejepisná olympiáda, olympiáda ľudských práv. Úspešné exkurzie organizované školou – LITEX, Oswienczim – Krakow, FYGEX, Vysoké Tatry, Petrohrad boli dokumentované fotografiami. Žiaci si mohli vyskúšať geografický test na interaktívnej tabuli, vedomostný test z občianskej náuky a zložiť dejepisné puzzle. Najväčší ohlas u návštevníkov zaznamenal netradičný kvíz z oblasti umenia, ktorý realizovali študenti a preveril vedomosti nielen žiakov, ale neraz sa pri nich zapotili aj rodičia, ktorí ich sprevádzali. Za správne odpovede boli odmenení cukríkmi a perami.

Najväčšie zástupy žiakov čakali pred dverami oproti. V pravidelných dvadsaťminútových intervaloch vchádzali po pätnástich dovnútra, aby dobrovoľne podstúpili testovanie svojich vedomostí na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka. Pre tých, ktorým sa písanie Monitoru 2015 nevydarí podľa ich predstáv, bude test zo slovenského jazyka a literatúry súčasťou prijímacích skúšok na našej škole.  Niektorí odchádzali nielen s perami a nálepkami, ktorými boli odmeňovaní, ale aj s pocitom, že ich vedomosti sú adekvátne požiadavkám. Ostatní sa presvedčili o tom, že bez zvýšeného úsilia to nepôjde tak ľahko. Mladí ľudia toho však za tri mesiace dokážu urobiť veľa, veríme, že aj doučiť sa slovenčinu.

Ak má niekto problém predstaviť si podľa jedálenského menu, čo bude v školskej jedálni na obed, sme zvedaví, ako by reagoval pri vstupe do chemického laboratória. Dnešné menu: Príprava slonej zubnej pasty, Blesky v skúmavke, Manganistanový chameleón, Dôkaz kyslíka tlejúcim drievkom, Chemická záhradka z vodného skla, Búrlivá reakcia sodíka s vodou, Kúzla filmových efektov z Hollywoodu. Ak už toto nepresvedčilo žiakov a nedostali chuť na štúdium chémie, nie sú labužníci, alebo musia mať pokazený žalúdok.

Že informatika nie je iba o jednotkách a nulách sa mohli presvedčiť v špecializovanej učebni INF i prostredníctvom zašifrovaného odkazu, tajničiek, hlavolamov, počítačových hier vytvorených našimi študentmi. Sedenie za počítačmi bolo také zaujímavé, že nikomu neprišlo na um vymeniť ho za sociálnu sieť či inú internetovú stránku. Určite by aj ich rodičia mali väčšiu radosť, ak by v podobnom duchu ich deti strávili hodiny presedené doma za počítačom.

Prijímacie skúšky budú aj z predmetu matematika. To sme im pripomenuli v špecializovanej učebni INF II, kde mali možnosť vyskúšať si online formou testy z matematiky. Počítač sa podvádza ťažko, možno by to dokázali, ale to by museli chodiť u nás na informatiku, a tak každý testuchtivý mohol bezprostredne získať spätnú väzbu o stave svojich vedomostí. Na odľahčenie atmosféry a aj na relax po dobre odvedenej práci poslúžili hlavolamy, ktoré však na niektorých zapôsobili opačne – hlavybolením.  

Návšteva nasledujúcej špecializovanej učebne fyziky sa niesla v znamení pokusov. Mohli sa presvedčiť, či od ich odchodu z domu na DOD stále ešte platia zákony o elektrostatike, výrobe striedavého prúdu, elektromotoroch a tepelných strojoch, mechanike tepelných kvapalín. Overili si prostredníctvom počítača simuláciu zachovania energie na skateboarde, tepelné deje, kinematiku. S potešením mohli konštatovať, že od ich odchodu z domu sa nič nezmenilo a vo fyzike to spoľahlivo funguje rovnako naďalej, ako je do napísané v učebniciach a časopisoch, z ktorých sa budú učiť a ktoré si mohli prelistovať.

V druhom trakte budovy ich netrpezlivo očakávali v špecializovanej učebni biológie. Okrem učiteľov a našich študentov tu boli aj vystavené exponáty zvierat a rastlín. Čo sa nedalo vidieť voľným okom, spoľahlivo identifikovali mikroskopickým pozorovaním pavúkov, prieduchov, dvoch nepedagogických a jedného pedagogického kliešťa, ktorého si náš kolega vybral po vychádzke v lese. Do lesa nikto však teraz chodiť nemusel, v teple laboratória si vyskúšali záujemcovia o prírodu oddeľovanie asimilačných farbív rastlín. Pre hudobne nadaných slúžila prezentácia vtákov s priraďovaním spevu, ktorý vydávajú prostredníctvom počítačovej animácie. Pre všetkých boli určené osemsmerovky, učebnice a časopisy.

Kreatívni návštevníci kreatívne navštívili aj kreatívny krúžok, ktorý sme kreatívne zaradili na koniec pátrania. Pred ich užasnutými očami sa prezentovali ukážky prác a kreatívnych techník učiteľov a študentov, tvorivé dielne, šitie šperkov, maľovanie na veľkoplošné plátno, výstava veľkoplošných plagátov, veľkoplošných sedacích vakov. Škoda len, že veľkoplošné lietadlo sa nám tu nezmestilo.

Nastal čas skončiť pátranie. Kto prišiel, neoľutoval. Presvedčil sa, že všetko to dobré, čo sa o nás píše, je pravda. Po 16.30 hod. sa zatvárajú otvorené dvere, aby sme ich pre svojich nových študentov mohli s radosťou opäť otvoriť 2. septembra 2015. Do skorého videnia!

Pozrite si aj fotodokumentáciu z tejto vydarenej akcie.
 Vzdelávanie „Práca s modernou didaktickou technikou a tvorba multimediálnych materiálov"


fotodokumentáciaVzdelávanie „Práca s grafikou a vytváranie interaktívnych výučbových materiálov“


​fotodokumentácia
 

 


Vzdelávanie „Práca s Microsoft Office Word"


​fotodokumentácia

 


Využitie školského informačného systému vo výchovno-vzdelávacom procese


fotodokumentáciaModernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT


fotodokumentácia


 

E-learningové vzdelávacie systémy

fotodokumentácia