Odborné aktivity projektu

Aktivita č. 1.1
Tvorba, inovácia, implementácia obsahu a prostriedkov v zmysle Školského vzdelávacieho programu.

Aktivita č. 2.1
Ďalšie vzdelávanie a podpora rozvoja pedagogických zamestnancov s cieľom získania certifikátu.