13 FEB 2024

Celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo

Dňa 9. 2. 2024 sa uskutočnilo Celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo.

Celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo - foto

Naša žiačka Elena Kravcová  z I.C triedy obsadila 3. miesto v kategórii Poézia.
Srdečne blahoželáme.