06 FEB 2023

Krajské kolo súťaže Ruské slovo

Dňa 3. februára 2023 sa uskutočnilo Krajské kolo súťaže ruskej poézie a prózy Ruské slovo.

Krajské kolo súťaže Ruské slovo - foto

Našu školu reprezentovali Ella Bačenková (I.C), ktorá získala 2. miesto v kategórii próza a Natália Petraššovitšová (II.B) 3.miesto v kategórii poézia.
Srdečne blahoželáme.