02 FEB 2022

Ruské slovo - krajské kolo

Dňa 25. 1. 2022 sa uskutočnilo Krajské kolo súťaže Ruské slovo, v ktorom našu školu reprezentovala Sofia Šoltýsová z 1.D triedy.

Ruské slovo - krajské kolo - foto

V kategórii Spev obsadila 3. miesto.
Srdečne blahoželáme.