10 MAR 2019

Krajské kolo súťaže Ruské slovo

Dňa 8.marca 2019 sa uskutočnilo krajské kolo 13.ročníka súťaže v prednese ruskej poézie, prózy a spevu Ruské slovo.

Krajské kolo súťaže Ruské slovo - foto

Našu školu reprezentovali žiaci vo všetkých kategóriach a dosiahli výborné výsledky.
Kategória: poézia  1. miesto   Radka Bardzáková    III.D
Kategória: próza    3. miesto   Matúš Trojčák            III.C
Kategória: spev     2. miesto   Lucia Jergová            III.D
                                                Michaela Štrompová   I.A
                                                Dominik Korytko (hudobný sprievod) III.D    
Srdečne blahoželáme!