08 APR 2019

Celoštátne kolo súťaže Ruské slovo

Dňa 5. apríla 2019 sa uskutočnilo Celoštátne kolo súťaže Ruské slovo.

Celoštátne kolo súťaže Ruské slovo - foto

V kategórii Prednes poézie našu školu reprezentovala Radka Bardzáková z III.D triedy a obsadila I.miesto.
Srdečne blahoželáme!!!