10 DEC 2018

Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Dňa 10. decembra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku.

V kategórii B1 vyhral Igor Jutka (II.C).
V kategórii B2 vyhral Dávid Šatala (IV.A)
Obidvaja postupujú do Krajského kola.
Blahoželáme!