Úspechy študentov v predmete fyzika2018/2019

Adam Garafa

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii C.

Adam Garafa

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Adam Garafa

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci C.

Adam Garafa

~ 28. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci C.

Adam Garafa

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Adam Garafa

~ 11. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Adam Garafa

~ 27. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Alex Blandón

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii C.

Alex Blandón

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Alex Blandón

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci C.

Alex Blandón

~ 20. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci C.

Alex Blandón

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Alex Blandón

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Alex Blandón

~ 13. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Alex Blandón

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Astronomická olympiáda.

Beáta Hroncová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Beáta Hroncová

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Beáta Hroncová

~ 19. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii A.

Branislav Pastula

~ 2. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii B.

Branislav Pastula

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii B.

Branislav Pastula

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže fyziklání online.

Branislav Pastula

~ 21. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online.

Branislav Pastula

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Branislav Pastula

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Branislav Pastula

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Dávid Šatala

~ 19. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii A.

Hugo Halász

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii C.

Hugo Halász

~ 8. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Hugo Halász

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže fyziklání online.

Hugo Halász

~ 21. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci B.

Hugo Halász

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Hugo Halász

~ 13. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Hugo Halász

~ 40. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Hugo Halász

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Jakub Mandzák

~ 2. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii B.

Jakub Mandzák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Jakub Mandzák

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Jakub Mandzák

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Jakub Mandzák

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci C.

Jakub Mandzák

~ 20. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci C.

Jakub Mandzák

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Jakub Mandzák

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Jakub Mandzák

~ 13. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Jakub Popovič

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach v kategórii žiaci SŠ.

Jakub Popovič

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Jakub Popovič

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Jakub Popovič

~ 13. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Ján Plavnický

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach v kategórii žiaci SŠ.

Kristián Paľuch

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Kristián Paľuch

~ 13. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Kristián Paľuch

~ 40. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Lilla Maheľová

~ 8. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Lilla Maheľová

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Marek Kuruc

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci C.

Marek Kuruc

~ 20. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci C.

Maroš Mešter

~ 8. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Maroš Mešter

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže fyziklání online.

Maroš Mešter

~ 21. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci B.

Maroš Mešter

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Maroš Mešter

~ 13. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Maroš Mešter

~ 40. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Maroš Mešter

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Maroš Mešter

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže TMF.

Maroš Mešter

~ 19. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii A.

Martin Albert Gbúr

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Astronomická olympiáda.

Martin Andričík

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci C.

Martin Andričík

~ 20. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci C.

Martin Kánássy

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Martin Kánássy

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci C.

Martin Kánássy

~ 20. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci C.

Martin Kánássy

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Martin Kánássy

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Martin Kánássy

~ 13. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Martin Kánássy

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Astronomická olympiáda.

Martin Kliment

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Martin Kliment

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Martin Kliment

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci C.

Martin Kliment

~ 28. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci C.

Martin Kliment

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Martin Kliment

~ 11. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Martin Kliment

~ 27. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Martin Melicher

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Martin Melicher

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Martin Melicher

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Martin Melicher

~ 19. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii A.

Martina Biačková

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Martina Biačková

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Matúš Vysoký

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Matúš Vysoký

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Matúš Vysoký

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci C.

Matúš Vysoký

~ 28. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci C.

Matúš Vysoký

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Matúš Vysoký

~ 11. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Matúš Vysoký

~ 27. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Maximilián Pándy

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci C.

Maximilián Pándy

~ 28. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci C.

Norbert Micheľ

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže fyziklání online.

Norbert Micheľ

~ 21. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci B.

Norbert Micheľ

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Norbert Micheľ

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Norbert Micheľ

~ 13. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Oszkár Urbán

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Oszkár Urbán

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci C.

Oszkár Urbán

~ 28. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci C.

Oszkár Urbán

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Oszkár Urbán

~ 11. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Oszkár Urbán

~ 27. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Oszkár Urbán

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Peter Ridilla

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii C.

Peter Ridilla

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii B.

Peter Ridilla

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže fyziklání online.

Peter Ridilla

~ 21. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci B.

Peter Ridilla

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Peter Ridilla

~ 13. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Peter Ridilla

~ 40. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Radovan Lascsák

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii C.

Radovan Lascsák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii B.

Radovan Lascsák

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Radovan Lascsák

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže fyziklání online.

Radovan Lascsák

~ 21. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii Stredoškoláci B.

Radovan Lascsák

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Radovan Lascsák

~ 13. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Radovan Lascsák

~ 40. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Radovan Lascsák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Astronomická olympiáda.

Radovan Lascsák

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Astronomická olympiáda.

Radovan Lascsák

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Richard Ciglanský

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Richard Ciglanský

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Ronald Doboš

~ 2. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii B.

Ronald Doboš

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Ronald Doboš

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Ronald Doboš

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii B.

Ronald Doboš

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Ronald Doboš

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže fyziklání online.

Ronald Doboš

~ 21. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online.

Ronald Doboš

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Ronald Doboš

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Ronald Doboš

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Ronald Doboš

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Astronomická olympiáda.

Ronald Doboš

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Astronomická olympiáda.

Ronald Doboš

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Samuel Amrich

~ 2. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii B.

Samuel Amrich

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Samuel Amrich

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Samuel Amrich

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Samuel Amrich

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže fyziklání online.

Samuel Amrich

~ 21. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online.

Samuel Amrich

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Samuel Amrich

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Samuel Amrich

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Samuel Amrich

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Astronomická olympiáda.

Samuel Amrich

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Astronomická olympiáda.

Samuel Elischer

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Samuel Elischer

~ 11. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Samuel Elischer

~ 27. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Samuel Novák

~ 2. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii B.

Samuel Novák

~ 2. miesto v celoštátnom kole súťaže fyziklání online.

Samuel Novák

~ 21. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online.

Samuel Novák

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Samuel Novák

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Samuel Novák

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Simona Gregušová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Timotej Župina

~ 19. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii A.


2017/2018

Adnan Al Ali

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Alex Blandón

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Beáta Hroncová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii B.

Branislav Pastula

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Branislav Pastula

~ 6. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Branislav Pastula

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Dávid Šatala

~ 6. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Dávid Šatala

~ 23. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Dávid Šatala

~ 50. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Dávid Šatala

~ 11. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii B.

David Šlosar

~ 6. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

David Šlosar

~ 25. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

David Šlosar

~ 54. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Dominik Kopčak

~ 6. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Dominik Kopčak

~ 23. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Dominik Kopčak

~ 50. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Dominik Kopčak

~ 11. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii B.

Jakub Mandzák

~ 6. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Jakub Mandzák

~ 25. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Jakub Mandzák

~ 54. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Jakub Mandzák

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Jakub Pohly

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii B.

Jakub Pohly

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Jakub Pohly

~ 6. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Jakub Popovič

~ 6. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Jakub Popovič

~ 25. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Jakub Popovič

~ 54. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Jakub Popovič

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach v kategórii 3..

Katarína Šamuová

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže TMF. (fotky)

Katarína Šamuová

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Katarína Šamuová

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže TMF.

Kristián Paľuch

~ 6. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Kristián Paľuch

~ 25. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Kristián Paľuch

~ 54. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Marek Kuruc

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Maroš Bratko

~ 6. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Maroš Bratko

~ 23. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Maroš Bratko

~ 50. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Maroš Bratko

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii B.

Maroš Bratko

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Maroš Mešter

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Martin Budjač

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Martin Budjač

~ 11. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Martin Budjač

~ 23. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Martin Hrehor

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Martin Hrehor

~ 6. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Martin Kánássy

~ 6. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Martin Kánássy

~ 25. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Martin Kánássy

~ 54. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Martin Kánássy

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Martin Melicher

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Martin Melicher

~ 11. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Martin Melicher

~ 23. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Martin Melicher

~ 11. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii B.

Martin Melicher

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii B.

Martina Biačková

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Matúš Gindl

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Matúš König

~ 6. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Matúš König

~ 23. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Matúš König

~ 50. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Michaela Bobeničová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Michaela Bobeničová

~ 11. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Michaela Bobeničová

~ 23. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Michaela Bobeničová

~ 11. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii B.

Michaela Leľová

~ 5. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Norbert Micheľ

~ 6. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Norbert Micheľ

~ 23. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Norbert Micheľ

~ 50. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Peter Ridilla

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Peter Ridilla

~ 6. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Peter Ridilla

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Radovan Lascsák

~ 9. miesto v celoštátnom kole súťaže Čo vieš o hviezdach v kategórii 3..

Radovan Lascsák

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Radovan Lascsák

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach v kategórii 3..

Ronald Doboš

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Ronald Doboš

~ 6. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Ronald Doboš

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii B.

Ronald Doboš

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Ronald Doboš

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže TMF. (fotky)

Ronald Doboš

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Ronald Doboš

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Ronald Doboš

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže EUSO.

Samuel Amrich

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Samuel Amrich

~ 11. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Samuel Amrich

~ 23. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Samuel Amrich

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii B.

Samuel Amrich

~ Účasť v medzinárodnom kole súťaže Expedícia na Mars.

Samuel Amrich

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže Čo vieš o hviezdach v kategórii 3..

Samuel Amrich

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Samuel Amrich

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže TMF. (fotky)

Samuel Amrich

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Samuel Amrich

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii B.

Samuel Amrich

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach v kategórii 3..

Samuel Knut

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Samuel Novák

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Samuel Novák

~ 6. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Samuel Novák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Samuel Novák

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže EUSO.

Sára Mária Majerníková

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Simona Gregušová

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Timotej Župina

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Timotej Župina

~ 11. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Timotej Župina

~ 23. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Timotej Župina

~ 11. miesto v medzinárodnom kole súťaže fyziklání online v kategórii B.


2016/2017

Ádám Urbán

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj.

Ádám Urbán

~ 9. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj.

Ádám Urbán

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii B.

Ádám Urbán

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Ádám Urbán

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Adnan Al Ali

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Beáta Hroncová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Branislav Pastula

~ 17. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Branislav Pastula

~ 30. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Branislav Pastula

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Dávid Šatala

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Dávid Šatala

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Dávid Šatala

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii C.

Dominik Hrehor

~ 30. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Dominik Kopčak

~ 2. miesto v medzinárodnom kole súťaže EUSO.

Eva Kušniriková

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Jakub Pohly

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Jakub Pohly

~ 15. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Jakub Pohly

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii B.

Jakub Pohly

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii B.

Juraj Mičko

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj.

Juraj Mičko

~ 9. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj.

Katarína Demčáková

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Katarína Kuľková

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Katarína Kuľková

~ 15. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Katarína Šamuová

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže TMF.

Katarína Šamuová

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Maroš Bratko

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Maroš Bratko

~ 15. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Maroš Bratko

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii B.

Maroš Bratko

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže TMF.

Maroš Bratko

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii B.

Maroš Bratko

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Martin Albert Gbúr

~ 17. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Martin Albert Gbúr

~ 30. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Martin Budjač

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Martin Budjač

~ 15. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Martin Hrehor

~ 17. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Martin Hrehor

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii B.

Martin Hrehor

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Martin Melicher

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Martin Melicher

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Martin Melicher

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii C.

Martina Biačková

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Martina Biačková

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže TMF.

Matej Nižník

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Matej Schwartz

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj.

Matej Schwartz

~ 9. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj.

Matej Schwartz

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Michaela Bobeničová

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Michaela Bobeničová

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Michaela Bobeničová

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii C.

Michaela Bobeničová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Michaela Leľová

~ 4. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Pavol Drotár

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj.

Pavol Drotár

~ 9. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj.

Pavol Drotár

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii B.

Pavol Drotár

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Pavol Petruš

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj.

Pavol Petruš

~ 9. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj.

Peter Ridilla

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Radovan Lascsák

~ 17. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Radovan Lascsák

~ 30. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Radovan Lascsák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Ronald Doboš

~ 17. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Ronald Doboš

~ 30. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Ronald Doboš

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže TMF.

Ronald Doboš

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Ronald Doboš

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Samuel Amrich

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Samuel Amrich

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Samuel Amrich

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii C.

Samuel Amrich

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže TMF.

Samuel Amrich

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Samuel Amrich

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže SOČ v kategórii matematika - fyzika.

Samuel Amrich

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Samuel Novák

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Samuel Novák

~ 15. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Senior.

Samuel Novák

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Terézia Lisiková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže TMF.

Timotej Župina

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Timotej Župina

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálny náboj v kategórii Junior.

Timotej Župina

~ 5. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fykosí Fyziklání v kategórii C.


2015/2016

Ádám Urbán

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Ádám Urbán

~ 2. miesto v medzinárodnom kole súťaže TMF.

Ádám Urbán

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Beáta Hroncová

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Bibiána Hroncová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Dávid Šatala

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Jakub Pohly

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Katarína Šamuová

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Maroš Bratko

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Maroš Bratko

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Martin Budjač

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Martin Melicher

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Michaela Bobeničová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Pavol Drotár

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Samuel Amrich

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Samuel Amrich

~ 3. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.


2014/2015

Ádám Urbán

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Ádám Urbán

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Jakub Mach

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Jakub Pohly

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Juraj Mičko

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Katarína Kuľková

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Maroš Bratko

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Maroš Bratko

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Martin Masrna

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Matej Genči

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Matej Schwartz

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Monika Valiková

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Nikola Svetozarov

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Pavol Drotár

~ 4. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Peter Fačko

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Peter Vook

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Simon Blanár

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.


2013/2014

Ádám Urbán

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Ádám Urbán

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Daniel Koľ

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Ján Jursa

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Juraj Mičko

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Matej Schwartz

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach v kategórii stredné školy.

Matej Schwartz

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Matej Schwartz

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Miroslav Kulifaj

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Patrik Turzák

~ 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Peter Vook

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii B.

Peter Vook

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Roman Staňo

~ 2. miesto v regionálnom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Samuel Kočiščák

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Samuel Kočiščák

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii B.

Samuel Kočiščák

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Tomáš Daneshjo

~ 5. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Veronika Demčáková

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.


2012/2013

Patrik Turzák

~ 3. miesto v medzinárodnom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A. (foto/diplom)

Patrik Turzák

~ 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Experimentálna fyzikálna olympiáda.

Patrik Turzák

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii B.


2011/2012

Andrea Fenková

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Barbora Murinová

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Daniel Ondra

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Florián Hatala

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

František Lami

~ 1. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii B.

Jakub Dargaj

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Jakub Kireš

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Ján Jursa

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Ján Kyjovský

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Klára Ficková

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Lucia Leličová

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Marko Puza

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Marko Puza

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Michal Šašala

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Miroslav Novák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Miroslav Stankovič

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Patrik Turzák

~ Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii A.

Patrik Turzák

~ 3. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii C.

Peter Vook

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Peter Vook

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Roman Staňo

~ 2. miesto v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Samuel Kočiščák

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

Tibor Engler

~ 7. miesto v celoštátnom kole súťaže TMF.

Tomáš Daneshjo

~ Úspešný riešiteľ v krajskom kole súťaže Fyzikálna olympiáda v kategórii D.

 

 

2013/2014


kategória D -  krajské kolo

Úspešní  riešitelia
Daniel Koľ
Matej Schwartz

Turnaj mladých fyzikov - regionálne kolo

Peter Vook, Samuel Kočiščák, Tomáš Daneshjo, Matej Schwarz, Ádám Urbán,
3.miesto

Turnaj mladých fyzikov 22. ročník - celoštátne kolo

Peter Vook, Samuel Kočiščák, Tomáš Daneshjo, Matej Schwarz, Ádám Urbán,
5.miesto

2012/2013

Fyzikálna olympiáda / 54. ročník

kategória A - celoštátne kolo
Patrik Turzák - víťaz (1.miesto), Medzinárodná experimentálna fyzikálna olympiáda (strieborná medaila) 

kategória B -  krajské kolo
Patrik Turzák - 1. miesto

kategória C-  krajské kolo
Samuel Kočiščák - 1. miesto
Roman Staňo - 3. miesto
Úspešní  riešitelia
Miroslav Novák
Andrea Fenková
Peter Vook
Florián Hatala
Tomáš Daneshjo
Lucia Leličová

kategória D-  krajské kolo
Ester Tomajková - 2. miesto
Miroslav Kulifaj - 3. miesto
Petra Plšková - 3. miesto
Úspešný  riešiteľ
Katarína Kirešová

 

Turnaj mladých fyzikov 21. ročník - celoštátne kolo

Tomáš Daneshjo, Samuel Kočiščák, Barbora Murinová, Michal Šašala, Peter Vook
6.miesto

2011/2012

Fyzikálna olympiáda / 53. ročník

kategória A - celoštátne kolo
Patrik Turzák - víťaz (6.miesto)
Úspešní  riešitelia
Klára Ficková - (12.miesto)

kategória A - krajské kolo
Patrik Turzák - 2.miesto
Klára Ficková - 3.miesto

Úspešní  riešitelia
Jakub Kireš
 
kategória B -  krajské kolo
František Lami - 1.miesto
 
kategória C-  krajské kolo
Jakub Dargaj - 2.miesto
Patrik Turzák – 3. miesto
Úspešní  riešitelia
Miroslav Stankovič
Marko Puza
Michal Šašala
Ján Jursa

kategória D-  krajské kolo
Roman Staňo – 2.miesto
Úspešní  riešitelia
Peter Wook
Florián Hatala
Samuel Kočiščák
Tomáš Daneshjo
Ján Kyjovský
Miroslav Novák
Lucia Leličová
Andrea Fenková

Turnaj mladých fyzikov - regionálne kolo
Barbora Murínová, Peter Vook, Jozef Lelič,Patrik Turzák, Ján Dudič
4.miesto

Turnaj mladých fyzikov - celoštátne kolo
Barbora Murínová, Peter Vook, Daniel Ondra, Marko Puza, Tibor Engler
6.miesto


2010/2011

 Fyzikálna olympiáda / 52. ročník

Celoštátne kolo kategórie A
Dávid Hvizdoš  - 8.miesto

kategória A -  krajské kolo
Dávid Hvizdoš  - 1.miesto
 
kategória B -  krajské kolo
Alexandra Pistráková -3.miesto
 
kategória C-  krajské kolo
Patrok Turzák – 1.miesto
František Lami – 3. miesto
Úspešní  riešitelia
Ján Dudič
Lucia Magurová
Filip Molčák
 
kategória D -  krajské kolo
Patrik Turzák – 2.miesto
Miroslav Stankovič –3.miesto
Úspešní  riešitelia
Jakub Dargaj  
Ján Jursa
Daniel Ondra
Viliam Vaňo
Michal Šašala
Tibor Engler
 

Turnaj mladých fyzikov

Celoštátne kolo - 5. miesto 
Dávid Hvizdoš             
PatrIk Turzák
Ján Dudič
Miroslav Stankovič
Daniel Ondra

Rakúsky turnaj mladých fyzikov (AYPT)
PatrIk Turzák - strieborná medaila
Na medzinárodné kolo v Iráne boli vybratí David Hvizdoš a Patrik Turzák.

 

2009/2010

MEDZINÁRODNÁ  FYZIKÁLNA  OLYMPIÁDA, Zahreb, Chorvátsko
Ladislav Bačo – bronzová medaila

 


Fyzikálna olympiáda

Celoštátne kolo kategórie A
Michal Ševčík  - 5.miesto
Ladislav Bačo - 6. miesto
Úspešní  riešitelia
Zuzana Cocuľová

kategória B -  krajské kolo
Dávid Hvizdoš –  1.miesto
Jana Bocková –  2.miesto
Ištván Satmári –  3.miesto
Úspešní  riešitelia
Peter Milošovič
Tomáš Babej

kategória C -  krajské kolo
Klára Ficková - 1.miesto
Jakub Kireš - 2.miesto
Patrik Lipták - 3.miesto
Úspešní  riešitelia
Jozef Lelič
Miroslav Homer
Daniela Víťazková 
Alexandra Pistraková
Gabriela Maximová
Jozef Lami
Radovan Hnatič

kategória D -  krajské kolo
František Lami -  3.miesto

 

Turnaj mladých fyzikov

Celoštátne kolo - 1. miesto
Zuzana Cocuľová
Ján Bogár
Ján Dudič
David Hvizdoš
Martin Chuďjak

Rakúsky turnaj mladých fyzikov (AYPT)
Zuzana Cocuľová - strieborná medaila

 

2008/2009

Fyzikálna olympiáda

Celoštátne kolo kategórie A
Dávid Vendel- 6.miesto
Úspešní  riešitelia
Eiben Eduard

kategória C -  krajské kolo
Dávid Hvizdoš –  1.miesto
Tomáš Babej –  2.miesto
Úspešní  riešitelia
Daniel Fuhrman
Jana Bocková
Peter Milošovič
Geri Gábor
Koscelanský Tomáš
Holéczy Alexander

kategória B -  krajské kolo
Ladislav Bačo - 1.miesto
Zuzana Cocuľová - 3.miesto

 

Turnaj mladých fyzikov

Celoštátne kolo - 3. miesto
Zuzana Cocuľová
Jana Bocková
David Hvizdoš
Peter Milošovič
Ladislav Bačo

MEDZINÁRODNÝ TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV (IYPT) - Čína
Zuzana Cocuľová - bronzová medaila 

Rakúsky turnaj mladých fyzikov (AYPT)
Dávid  Hvizdoš - strieborná medaila  

 

2007/2008

MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA V ASTRONÓMII A ASTROFYZIKE -  Thajsko   
Barsa Róbert   - 1. miesto

 

Fyzikálna olympiáda

Celoštátne kolo kategórie A
Dávid Vendel- 10.miesto
Úspešní  riešitelia
Eiben Eduard

 

Turnaj mladých fyzikov

Celoštátne kolo - 3. miesto
Zuzana Cocuľová
Peter Milošovič
Libuša Révészová
Martin Polačko
Vladimír Procházka

Rakúsky turnaj mladých fyzikov (AYPT)
Zuzana Cocuľová - bronzová medaila

MEDZINÁRODNÝ TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV - Chorvátsko
Zuzana Cocuľová, Libuša Révészová - úspešné riešiteľky

 

2006/2007

Fyzikálna olympiáda 48. ročník

kategória A - celoštátne kolo
Úspešný riešiteľ
Róbert Barsa

kategória A - krajské kolo
Róbert Barsa - 3. miesto

kategória B - krajské kolo
Gabriela Vozáriková - 2. miesto
Tomáš Petráš - 3. miesto
Úspešný riešiteľ
Vladimír Novák

kategória C - krajské kolo
Dávid Vendel - 2. miesto
Viktor Andrejkovič - 3. miesto
Úspešní riešitelia
Eduard Eiben
Martin Kolesár
Milan Bartoš

kategória D - krajské kolo
Ladislav Bačo - 1. miesto
Úspešný riešiteľ
Zuzana Cocuľová

 

 

Turnaj mladých fyzikov

MEDZINÁRODNÝ TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV
Novák Vladimír  - bronzová medaila  

Rakúsky turnaj mladých fyzikov (AYPT)
Réveszová Libuša-strieborná medaila  

Celoštátne kolo - 3. miesto
Tomáš Petráš
Vladimír Novák
Marek Olos
Zuzana Cocuľová
Libuša Révészová
 

 

  2005/2006

Fyzikálna olympiáda 47. ročník

kategória A - krajské kolo
Úspešný riešiteľ

Michal Šulc

kategória B - krajské kolo
Róbert Barsa - 2. miesto

kategória C - krajské kolo
Tomáš Kocák - 3. miesto
Úspešní riešitelia
Marek Olos
Gabriela Vozáriková
Tomáš Petráš

kategória D - krajské kolo
Dávid Vendel - 1. miesto
Jakub Hvizdoš - 2. miesto
Úspešní riešitelia

Viktor Andrejkovič
Martin Štober
Ján Pekľanský
Eduard Eiben
Marek Marcin
Ivan Dacko
Lukáš Holubec
Martin Praščák
Katarína Potpinková
Matej Briškár
Milica Fabišíková
Lucia Kišková
Roman Macák
Martin Kolesár
Jana Majdáková
Lucia Fabišíková
Matej Bálint
Tomáš Varga


Turnaj mladých fyzikov

Celoštátne kolo - 4. miesto
Tomáš Petráš
Vladimír Novák
Tomáš kocák
Gabriela Vozáriková
Richard Dubiel

Rakúsky turnaj mladých fyzikov (AYPT)
Vladimír Novák - zlatá medaila

 

  2004/2005

Fyzikálna olympiáda 46. ročník

kategória A - celoštátne kolo
Úspešný riešiteľ

Jozef Fetterik 

kategória A - krajské kolo
Jozef Fetterik  - 2. miesto
Marek Riedel - 3. miesto

kategória C - krajské kolo
Róbert Barsa - 1. miesto
Jakub Záhumenský - 3. miesto

kategória D - krajské kolo
Tomáš Petráš - 1. miesto
Marek Olos - 2. miesto
Richard Dubiel - 3. miesto
Úspešní riešitelia
Tomáš Kocák
Marek Klemovič
Mária Harčarufková
Gabriela Vozáriková

Turnaj mladých fyzikov

Celoštátne kolo - 3. miesto
Novák Vladimír 
Vozáriková Gabriela 
Petráš Tomáš 

 

2003/2004

Fyzikálna olympiáda 45. ročník

kategória A - krajské kolo
Jozef Fetterik  - 1.miesto
Karol Végső - 2. miesto

kategória B - krajské kolo
Jozef Fetterik  - 1.miesto

kategória C - krajské kolo
Michal Šulc - 2. miesto
Úspešní  riešitelia
František Haško -
Michal Horváth 
Marián Bažalik
Jozef Menda 
František Lukáč 

kategória D - krajské kolo
Úspešní  riešiteliia
Viktor Šlapák
Simona Oberhauserová
Róbert Barsa
Václav Žarský
Alexander Till 
Patrik Golier 
Beáta Babjaková 
Petra Timárová 
Jakub Záhumenský 
Branislav Uljan 

  2002/2003

Fyzikálna olympiáda 44. ročník

kategória B - krajské kolo
Karol Végső - 1. miesto
Marek Novák - 2. miesto
Tibor Blénessy - 3. miesto 
Úspešní  riešiteliia
Jana Frániková 
Michal Holenda
Ondrej Vancák 

kategória C - krajské kolo
Jozef Fetterik - 1. miesto 
Peter Vook - 3. miesto 
Úspešní  riešiteliia
Marek Regec 
Michal Repiský 
Marek Riedel 
Tomáš Smotrila

kategória D - krajské kolo
Marián Bažalik - 3. miesto 
Úspešní  riešiteliia
Jozef Menda
Róbert Fečanin 
Michal Horváth 
František Haško 

2001/2002

Fyzikálna olympiáda 43. ročník

Celoštátne kolo - kategória A 
Ján Mazá
k - úspešný riešiteľ 

kategória A - krajské kolo
Ján Mazák - 2. miesto

kategória B - krajské kolo
Tomáš Reiff - 2. miesto

kategória C - krajské kolo
Ján Borsík - 1. miesto
Karol Végső - 2. miesto
Úspešní  riešiteliia
Marek Novák -
Tibor Blénessy 
Michal Sanislo 
Ondrej Vancák 

kategória D - krajské kolo
Michal Repiský - 3. miesto
Úspešní  riešiteliia
Jozef Fetterik 
Elena Bušová 
Marek Regec 
Tomáš Smotrila
Peter Vook
Marek Kováč 
Marek Meteňko
Nguyen Phuoc Hung


2000/2001

Fyzikálna olympiáda 42. ročník

kategória A - krajské kolo
Juraj Fečanin - 2. miesto
Ivan Dovica - úspešný riešiteľ 

kategória B - krajské kolo
Ján Mazák - 2. miesto 

kategória C - krajské kolo
Tomáš Reiff - 1. miesto
Stanislava Zeťová - 2. miesto

kategória D - krajské kolo
Ján Borsík - 1. miesto
Karol Vegsó - 2. miesto
Martin Rákoczi - úspešný riešiteľ 


1999/2000

Fyzikálna olympiáda 41. ročník

Celoštátne kolo - kategória A
Peter Molnár - 1. miesto 
Ján Janočko - úspešný riešiteľ 

kategória A - krajské kolo
Peter Molnár - 2. miesto 
Úspešní  riešiteliia
Marek Jendrej 
Ivan Dovica 
Ivan Kahanec
Tomáš Jurík
Ján Janočko

kategória B - krajské kolo
Ivan Dovica - 3. miesto 
Úspešní  riešiteliia
Juraj Fečanin
Karol Rohrer 

kategória C - krajské kolo
Ján Mazák - 3. miesto

kategória D - krajské kolo
Tomáš Reiff - 1. miesto
Kamil Barbierik - 2. miesto 
 

1998/1999

Fyzikálna olympiáda 40. ročník

Celoštátne kolo - kategória A
Peter Molnár - 1.miesto

kategória A - krajské kolo
 Peter Molnár - 2. miesto 

kategória B - krajské kolo
Marek Jendrej - úspešný riešiteľ 

kategória C - krajské kolo
Karol Rohrer - 1. miesto 
Úspešní  riešiteliia
Ivan Dovica 
Juraj Fečanin

kategória D - krajské kolo
Ján Mazák - úspešný riešiteľ 

1997/1998

Fyzikálna olympiáda 39. ročník

MEDZINÁRODNÁ  FYZIKÁLNA  OLYMPIÁDA
Matúš Medo - bronzová medaila Jozef Miškuf - úspešný riešiteľ 
Medard Klein - úspešný riešiteľ

kategória A - krajské kolo
Medard Klein - 2. miesto 
Úspešní  riešiteliia
Jozef Miškuf 
Miroslav Kladiva

kategória C - krajské kolo
Peter Molnár - 1. miesto 
Marek Jendrej - 2. miesto 
Daniel Hlubeň - úspešný riešiteľ 

kategória D - krajské kolo
Ivan Dovica - 2. miesto
Úspešní  riešiteliia
Juraj Fečanin 
Karol Rohrer 
Boris Zápotocký


1996/1997

Fyzikálna olympiáda 38. ročník

MEDZINÁRODNÁ  FYZIKÁLNA  OLYMPIÁDA
Matúš Medo - strieborná medaila 


Celoštátne kolo - kategória A
Matúš Medo  - 1.miesto

kategória A - krajské kolo
Matúš Medo - 2. miesto 

kategória B - krajské kolo
Matúš Medo - 1. miesto 
Jozef Miškuf - 1. miesto 
Medard Klein - 2. miesto

kategória C - krajské kolo
Jozef Miškuf - 2. miesto

kategória D - krajské kolo
Marek Jendrej - 1. miesto 
Peter Molnár - 3. miesto
Úspešní  riešiteliia
Karol Rohrer
Martin Pieš


1994/1995

Fyzikálna olympiáda 37. ročník

MEDZINÁRODNÁ  FYZIKÁLNA  OLYMPIÁDA
Dalibor Blažek - bronzová medaila