10 MAR 2024

Turnaj mladých fyzikov krajské kolá.

Dňa 20.2. sa na PF UPJŠ v Košiciach konalo zápolenie v obhajovaní výsledkov skúmania fyzikálnych javov medzi žiakmi z dvoch krajov. Do súťaže sa zapojili naši najmladší žiaci.

Turnaj mladých fyzikov krajské kolá. - foto

Tím v zložení Ondrej Hricko, Branko Svoboda (obaja z I.C) a Matej Paňko (I.D) obsadili za Košický kraj 5. miesto. Druhý tím tvorili Adam Ilčík (II.A) a Alan Kaszycki (I.C) s výsledným 7. miestom.
Individuálne sa najviac darilo Brankovi Svobodovi, Ondrejovi Hrickovi a Alanovi Kaszyckému. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy!