10 MAR 2024

Krajské kolo FO kat.A

Dňa 13.2. sa uskutočnilo KK FO kat. A. Naši žiaci dosiahli vynikajúce umiestnenia. Na 1. mieste je Adam Harmanský (IV.A), na 2. mieste Tomáš Kubrický (III.A), na 3. mieste Vladimír Slanina (III.A).

Krajské kolo FO kat.A - foto

Úspešnými riešiteľmi sa stali na 5. mieste Patrik Stercz (IV.A) a na 6. mieste Matej Kundrík (IV.A). Všetci postupujú do celoštátneho kola.
Ďalšími riešiteľmi boli Filip Krokavec (II.A), Lukáš Jacko (III.A), Samuel Šándor (II.A) a Lukáš Mešter (I.A). Ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole!