13 OKT 2023

Národný certifikát kvality eTwinning

Minulý šk. rok pracovali na projekte Find yourself in Science Daniel Demko, Maximilián Bak (IV.A), Stanislava Urbanová, Daniela Petrejčíková (III.E), Barbora Vrabcová, Lucia Kollárová (II.B), Adam Durkaj, Jozef Domonkoš (II.A).

 Národný certifikát kvality eTwinning - foto

Zakladateľkou projektu v programe eTwinning bola prof.Paňková. Projekt bol ohodnotený Národným certifikátom kvality. Ďakujem študentom za aktívnu účasť a prínos do medzinárodnej spolupráce.