30 MÁJ 2023

KK Fyzikálnej olympiády B,C,D

Dňa 17.5.2023 sa na pôde PF UPJŠ konalo už tradične krajské kolo Fyzikálnej olympiády kat. B, C, D. Žiaci našej školy opäť úspešne ovládli stupne víťazov.

KK Fyzikálnej olympiády B,C,D - foto

V kategórii B nás reprezentoval Matej Kundrík (III.A), ktorý sa stal víťazom kategórie. Kategóriu C ovládol Vladimír Slanina, s druhým miestom zažiaril Tomáš Kubrický a skvelým štvrtým miestom uzatvára zoznam úspešných riešiteľov Lukaš Jacko (všetci z II.A). Naši najmladší žiaci nedali súperom šancu. Prvé miesto obsadil Samuel Šándor, druhé miesto Adam Ilčík, tretie Filip Sluk a štvrté miesto Filip Krokavec (všetci z I.A). Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za svedomitú prípravu!