Krúžky

Fyzikálny krúžok A, B, C  Mgr. Gabriela Frániková

Príprava študentov na riešenie úloh fyzikálnej olympiády v kategórii A, B a C.


Fyzikálny krúžok  D   Mgr. Gabriela Frániková

Príprava študentov na riešenie úloh fyzikálnej olympiády v kategóriách D.
 

Turnaj mladých fyzikov RNDr. Lucia Mišianiková

Príprava študentov k Turnaju mladých fyzikov.