Krúžky

Fyzikálny krúžok "A, B"  Mgr. Gabriela Frániková

Príprava študentov na riešenie úloh fyzikálnej olympiády v kategórii A a B.

Fyzikálny krúžok  "C"  RNDr. Lucia Mišianiková PhD.

Príprava študentov na riešenie úloh fyzikálnej olympiády v kategórii C.
 

Fyzikálny krúžok  "D"   RNDr. Eva Paňková

Príprava študentov na riešenie úloh fyzikálnej olympiády v kategóriách D.
 

Turnaj mladých fyzikov RNDr. Lucia Mišianiková

Príprava študentov k Turnaju mladých fyzikov.
 

Astronomický krúžok  Mgr. Gabriela Frániková

Príprava študentov na astronomickú olympiádu.
 

Fyzika v experimentoch Mgr. Gabriela Frániková

Zameraný na pomoc študentom v rôznych oblastiach fyziky.