Oznamy

16 JAN 2019

Pre nadšencov internetu a programovania štartuje ďalší ročník súťaže Junior Internet. Termín na prihlásenie projektov je 28.2.2019. Zoznam súťažných kategórií a viac info nájdete na www.juniorinternet.sk


08 JAN 2019

Milí kolegovia a študenti,
zapojte sa do hlasovania za najlepšie logo pre Erasmus+ projekt "Heritage for tomorrow - from understanding to enjoyment" na
https://euheritage.gympos.sk/?fbclid=IwAR0DIdU6V5ChufuqDXkdjCShC0DE0oPe_X1qbOsfsRdrtE-CqEk283qyUrk
Ďakujeme.
Projektový tím.