Novinky

24 APR 2019
Čo vieš o hviezdach - foto

Čo vieš o hviezdach

15. - 17. 04. 2019 sa uskutočnilo Krajské kolo vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach" , na ktorom sa po postupe z okresného kola zúčastnil aj žiak našej školy.Čítajte ďalej

24 APR 2019
Celoslovenské kolo Astronomickej olympiády - foto

Celoslovenské kolo Astronomickej olympiády

Celoslovenské finálové kolo 13. ročníka Astronomickej olympiády sa konalo v dňoch 16. - 17. apríla 2019 vo Hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad Hronom. Súťažilo 18 žiakov, našu školu reprezentovalo šesť žiakov.Čítajte ďalej

24 APR 2019
Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku - foto

Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku

V dňoch 16. a 17. 4. 2019 sa konalo Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentoval Igor Jutka z II. C triedy, ktorý v kategórii B1 obsadil 4. miesto. Srdečne blahoželáme.

24 APR 2019
Deň narcisov - foto

Deň narcisov(foto)

Každoročne sa zapájame do najväčšej celoslovenskej charitatívnej akcie "Deň narcisov" a inak to nebolo ani tentoraz.Čítajte ďalej

18 APR 2019
Chemická olympiáda kategória B  - foto

Chemická olympiáda kategória B

Dňa 4.4.2019 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konalo krajské kolo Chemickej olympiády Kategórie B. Snaha našich riešiteľov znova neostala bez výsledku. Čítajte ďalej

17 APR 2019
Land Rover 4x4 in Schools - foto

Land Rover 4x4 in Schools

Tím Columba Racing na svetovom finále 2019 vo Veľkej Británii vyhral dve súťažné kategórie a získal ceny Coding Track Award a Verbal Presentation Award. V celkovom poradí sa umiestnil na 4. mieste. Blahoželáme!Čítajte ďalej

17 APR 2019
Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku - foto

Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dńa 18.3.2019 sa konalo celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovala v kategórii 2C Laura Mačeková, žiačka 4.C a umiestnila sa na 6. mieste. K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme.

14 APR 2019
Celoštátne kolo FO  - foto

Celoštátne kolo FO

V dňoch 11. - 14. 4. 2019 sa v Trenčianskych Tepliciach konalo celoštátne kolo 60. ročníka Fyzikálnej olympiády kategórie "A". Našu školu úspešne reprezentovali 4 žiaci.Čítajte ďalej



  Staršie >