10 DEC 2019

Návšteva Európskeho parlamentu(foto)

V dňoch 4. – 6. decembra 2019 dvaja naši žiaci a dve učiteľky (Marína Hluchá, III. C, Tomáš Chovančák, IV. A, RNDr. Anna Ihnátková a Mgr. Mária Valchová) navštívili Európsky parlament v Bruseli.

Návšteva Európskeho parlamentu - foto

Spolu so žiakmi troch bratislavských gymnázií a gymnázia v Sučanoch boli na návštevu pozvaní jedným zo slovenských europoslancov – pánom Eugenom Jurzycom. V rámci zaujímavého programu sa zúčastnili neformálnej diskusie s pánom poslancom o aktuálnych otázkach a problémoch Slovenska a Európy a dostali tiež možnosť navštíviť Európsky parlament, Parlamentárium (výstava o histórii, súčasnosti i budúcnosti Európy), prezrieť si samotné mesto, jeho krásne centrum, námestie Grand Place i budovy Európskej komisie a Európskej rady.
Táto návšteva nám všetkým poskytla príležitosť nahliadnuť do rozsahu práce europoslanca, uvedomiť si jej rozmanitosť a naliehavosť.