19 DEC 2019

Esej o demokracii

Inštitút etiky a bioetiky Filozoficej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove organizoval súťaž v písaní esejí o demokracii. Naša žiačka Karin Spišáková získala za svoju esej 1. miesto. Srdečne blahoželáme!

Esej o demokracii - foto

 
Víťazná esej bude zverejnená v ďalšom čísle Homo studiosus.