18 DEC 2019

Charitatívna zbierka

ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli do zbierky pre neziskovú organizáciu Svetielko pomoci. Na jej aktivity sme vyzbierali 278 eur v školskej vianočnej burze a 388 eur v charitatívnom stánku Rotary klubu Košice na vianočných trhoch.

Charitatívna zbierka - foto Tento rok svojimi výrobkami a dobrovoľníckou činnosťou na charitatívny účel prispeli žiaci a učitelia našej školy: 

RNDr. Eva Balážiková, PhDr. Mária Ostricová,

Simona Adamová (III.E), Katarína Benková (III.E), Antónia Cordova-Beldumová (II.B), Júlia Danielovičová (I.C), Mgr. Martin Daňko, Mgr. Jana Fabianová, Gabriela Genčiová (III.A), Petra Hnathová (II.B), Simona Horváthová (III.A), Klára Hricová (III.A), Nikola Chvojková (II.B) s mamkou, Mgr. Dominika Kačmárová, Mgr. Daniela Karoľová, Mgr. Monika Karoľová, Alena Klimová, RNDr. Andrea Komjátiová, Erik Kováč (II.D), Michal Kováč (II.B), RNDr. Zuzana Kovářová, Zuzana Krajňáková (III.A), Nicol Kršková (III.A), RNDr. Monika Molokáčová, Ján Németh (III.E), PhDr. Judita Petreková, Miriam Podracká (III.E), Mgr. Otto Révész, Simona Sabovčíková (III.A), Soňa Sviatková (II.B), Soňa Špakovská (III.D), Simona Tyčová (I.C), Simona Vrbová (III.A). 
  

Ďakujeme a tešíme sa aj na ďalších dobrovoľníkov na budúci rok.