Projekty

Aktuálne realizujeme dva projekty v rámci programu Erasmus+.
  • Mobilitný projekt pre zamestnancov v školskom vzdelávaní s názvom: „Privilégium naučiť sa“ v rámci kľúčovej akcie KA1. Viac info...
  • Projekt školské partnerstvá pre žiakov a učiteľov partnerských škôl s názvom "Euconnectour" v rámci kľúčovej akcie KA2. Viac info...
  • Názvom projektu „Leťs think about bread, leťs not just eat it.“ je zachytená téma a dvojročná spolupráca partnerov z Poľska, Turecka, Španielska a Talianska, v rámci ktorej navštívilo partnerské školy spolu 30 našich učiteľov a žiakov. Viac info...
  • Prostredníctvom dvoch hlavných projektových aktivít projektu „Gympos - moderná cesta k úspechu“ bol zmodernizovaný systém vzdelávania, zvlášť inováciami v oblasti didaktických prostriedkov, metód a foriem vyučovania. Viac info...