Aktivity

Hoci väčšinu štvorročného štúdia strávia žiaci v budove našej školy, za najsilnejšie zážitky, najpevnejšie vzťahy a najpôsobivejšie fotografie vďačia aktivitám, pri ktorých nesedia v triede na stoličke: exkurziám, medzinárodným výmenám, koncoročným výletom, spoločenským a športovým podujatiam.

 
Sell My Phone
Powered by flickr embed.