Ďalšie aktivity

SPOLOČENSKÉ A ZÁBAVNÉ AKTIVITY na organizácii ktorých sa vo veľkej miere podieľa školský parlament:

 • Imatrikulácia prvákov 
 • Deň študentstva,
 • Mikuláš,
 • Valentínsky ples,
 • Maškarný bál,
 • Deň naopak,
 • športové turnaje.

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ - KRÚŽKY

 • forma aktívneho relaxu, či prípravy nad rámec povinného vyučovania,
 • príprava na predmetové olympiády a súťaže,
 • športové aktivity,
 • umelecko – tvorivá činnosť.

ŠKOLSKÝ ČASOPIS Homo Studiosus

 • s vyše 40-ročnou tradíciou.

ROZHLASOVÉ VYSIELANIE

 • rádio GP9.