Exkurzie

V každom ročníku organizujeme atraktívne exkurzie v spolupráci s odborníkmi z praxe, resp. z akademickej pôdy:
  • jazykovo-poznávacie zahraničné exkurzie do Veľkej Británie, Nemecka, Rakúska, Francúzska, pobaltských krajín,
  • literárno-dejepisná exkurzia LITEX, ktorej cieľom sú historické a národopisné muzeálne expozície v rôznych mestách Slovenska,
  • fyzikálno-geografická exkurzia FYGEX, ktorej cieľom sú moderné technológie v prevádzkach medzinárodných priemyselných koncernov a geografické unikáty na Slovensku,
  • exkurzia CERN,
  • exkurzia Pamätné miesto holokaustu (Oswienczim, Krakow),
  • jednodňové predmetové exkurzie: Pamiatky Unesco (geografia), Architektúra a umenie (umenie a kultúra), Prírodovedná exkurzia (biológia), Od fotografie k multimédiám (informatika), Palác zázrakov (fyzika), ...
V spolupráci so školou Liceo Scientifico Statale "Galileo Ferrais" v talianskom meste Turín organizujeme medzinárodný výmenný pobyt pre žiakov.

 

FOTOGALÉRIA (kliknutím na fotografiu otvoríte fotoalbum z exkurzie):